Kvægkongressen nærmer sig

Få indblik i, hvad der rører sig i kvægbranchen politisk og fagligt på kvægkongressen den 27. og 28. februar – og bliv endnu klogere på erhvervets muligheder og udfordringer.

Der er både mulighed for at få tanket op med faglig viden, blive opdateret på, hvad der rører sig politisk inden for branchen samt få tanket op på den sociale konto, når årets Kvægkongres finder sted i Kongrescenteret i Herning de to sidste dage i februar.

Selve årsmødet finder sædvanen tro sted mandag formiddag, hvor Christian Lund, formand, Landbrug & Fødevarer Sektor for Kvæg, og Ida Storm, sektordirektør, Landbrug & Fødevarer Sektor for Kvæg, vil aflægge beretning.

»Vi samler op på året, der er gået, og ser frem mod nye muligheder og udfordringer«, forlyder det i programmet til årets kvægkongres.

I programmet kan man se, at årsmødet efterfølges af en paneldebat omhandlende dansk kvægbrugs rolle i fremtidens bæredygtige og klima-effektive fødevareproduktion.

Paneldeltagerne er Jette Bredahl Jacobsen, professor ved Københavns Universitet og næstformand i Klimarådet, Jørgen E. Olesen, professor og institutleder ved Aarhus Universitet og Hanne Søndergaard, Executive Vice President og Chief Agri and Sustainability Officer ved Arla Foods. Ordstyrer er Lykke Friis direktør, Tænketanken Europa.

På årsmødet vil »Årets elev 2023« desuden blive hædret. Årets elev kendetegner et passioneret ungt menneske, som er en god ambassadør for branchen og en gevinst for arbejdspladsen.

Om aftenen vil der være festmiddag med underholdning af dansk radio- og tv-vært og satiriker Huxi Bach, som tager livtag med stort og småt.

Mulighed for faglig fordybelse

Der er hele 67 indlæg at vælge imellem fordelt på de to dage, som kongressen varer.

Overskrifterne er »Økonomi«, »Samfundskontrakt«, »Kalve- og koliv«, »Ledelse«, »Klima«, »Slagtekalve«, »Dansk kødkvæg«, »Ressourceudnyttelse«, »Sundhed og dyrevelfærd«, »Attraktiv arbejdsplads« og »Work in dairy farms«.

Enkelte indlæg vil blive streamet, så man kan følge med hjemmefra, hvis man ikke har mulighed for at tage turen til Herning.

Raceforeningerne Holstein, Jersey og RDM vil hver især have en session mandag eftermiddag. Hos Holstein kan man blandt andet høre mælkeproducent Christian Pedersen fra Skovbakkegård fortælle om sin passion for Holstein-køer, og hvad der netop motiverer ham til at passe køer. Efter flere år som driftsleder på Gjorslev Gods er han startet op som selvstændig mælkeproducent.

Hos RDM vil der være fokus på, hvordan man sænker CO2-udledningen på bedriftsniveau. Her vil mælkeproducent Jacob Serup Pedersen, der har en ejendom på Vestfyn med 400 årskøer, og hans kvægrådgiver Peter Eskesen komme ind på, hvilke tiltag Jacob har gjort for at komme fra 1,16 til 0,88 kg CO2 pr. kg mælk, og hvor de ser muligheder for yderligere forbedringer på bedriften.

En stærk soliditet er et godt udgangspunkt for at agere i en usikker verden og for at fuldføre drømme og strategier. Det vil være i fokus hos Jersey.

Jerseyfolket vil desuden få et indblik i den digitale verden, hvor digital specialist ved VikingDanmark Julie Grieg Rüsz samt »Årets økoelev 2022« Laura Cecilie Torp Søgaard fra Tastum Jersey vil fortælle om, hvordan effekten af positiv kommunikation på de sociale medier kan være enorm.

Årsmøde i Dansk Kødkvæg og generalforsamling i Foreningen af Dansk Slagtekalveproducenter er som vanligt ligeledes at finde på programmet, som kan ses online, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig kongressen.

Læs også