Inspiration til ly og læ for udegående kvæg

Center for Frilandsdyr udgiver nyt inspirationskatalog om ly og læ for kvæg på naturarealer.

Center for Frilandsdyr har netop udgivet et inspirationskatalog med praktiske løsning til ly og læ for kvæg, der går på naturarealer.

Kataloget fremhæver flere forskellige eksempler, og kommer endvidere ind på, hvad de landmænd, der allerede benytter de forskellige løsninger til ly og læ, har af erfaringer, samt hvad den forventede pris er for de forskellige muligheder.

Blandt andet nævnes presenning på buer. Her gives et prisskøn på cirka 100 kroner pr. kvadratmeter. Ligeledes fremhæves den erfaring, at kvæget gerne vil bruge »teltstalden«, og at de også udnytter den i midten, selvom der er et stykke til udgangene.

Længere inde i kataloget beskrives et sekskantet læskur med y-væg. Her gøres et prisskøn på 450 kroner pr. kvadratmeter, og det fremhæves, at dyrene foretrækker at stå sammen i samme sektion, hvorfor læskuret vil kunne huse færre dyr, end det samlede areal lægger op til.

Fokus på mobile løsninger

I alt beskrives 15 forskellige eksempler på ly og læg til kvæg, der går på naturarealer, i kataloget. Center for Friland minder om, at der på nogle naturarealer er forbud mod permanent opsættelse af læskure, hvorfor der i kataloget er særlig fokus på mobile løsninger og løsninger, der passer ind i den omgivende natur på det aktuelle naturareal.

Forrest i hæftet findes regler og anbefalinger til udegående kvæg i vinterperioden. Ud over ly og læ, fremhæver Center for Friland, at det også er vigtigt at have fokus på arealer og dyrenes trivsel i helhed.

Læs også