- Det er mit liv det her

- Så lang tid, at helbredet kan holde, så bliver vi ved. Mælkeproducent Vagn Bonde lægger ikke skjul på, at han har svært ved at se sig selv i en hverdag uden køer. Det er også baggrunden for det nylige skifte fra malkestald til robotter.

Hanne og Vagn Bonde, Lønkilde i Gislev, havde stort rykind, da RDM og Holstein Fyn afholdt grillaften.

Vagn Bonde overtog gården Lønkilde i Gislev i 1992 i fri handel. På det tidspunkt var der 75 køer i bindestald.

- Staldene var nedslidte, men det levede vi med i de første seks år. På et tidspunkt skulle der dog ske noget. Så fik vi bygget til dybstrøelse, da det var, hvad vi fik lov til dengang, fortæller den 59-årige mælkeproducent, der de første otte år var alene på ejendommen, indtil han mødte Hanne.

Der blev lavet plads til 135 køer på dybstrøelse.

- Det gik rigtig fint med dybstrøelsen, bortset fra, at vi måtte have meget hjælp. Den megen halm giver meget møg, så enten arbejdede vi i halm, eller også arbejdede vi i møg, påpeger Vagn Bonde.

I 2007, lige inden krisen kom, fik familien imidlertid lov til at bygge om til de 175 køer, som de også har i dag.

De svære overvejelser

- Vi har haft malkestald i 23 år, så den var ved at være slidt ned. Da vi også var ved at være slidt ned, skulle der til at ske noget, fortæller Vagn Bonde, der ikke kunne holde til at malke mere.

Baggrunden for, at tankerne om malkerobotter kom på banen var, at der ikke kom nogle ansøgninger, da de i oktober sidste år søgte efter to nye elever.

- Det lykkedes ikke at finde elever og tankerne faldt på, om vi i stedet skulle finde et sted at bo i byen. Men som jeg sagde til Hanne: - Jeg tror sgu, jeg dør, hvis jeg skal flytte.

Herefter kom overvejelserne om malkerobot.

- Jeg startede med at ringe til regnskabsføreren for at høre, om jeg havde råd til det – ellers var der jo ingen grund til at begynde på det. Det mente han så, at vi havde. Så skulle jeg så også lige have bankmanden overbevist også, men det gik faktisk meget lettere, end jeg havde troet, lyder der fra den østfynske mælkeproducent, der begyndte at bygge om til robotter lige efter nytår.

Robotterne flytter ind

Den 7. marts blev malkerobotterne sat ind.

- Set i bakspejlet så skulle vi nok have haft dem for mange år siden, men det havde vi nok ikke fået lov til. Vi er i hvert fald glade for, der hvor de står nu, og det kører rigtig godt, lyder det med et stort smil fra Vagn Bonde, da han konkluderer på sin investering i malkerobotter.

- Jeg tror ikke, at vi kunne have fået en bedre start, end vi har fået. Jeg havde jo fået fat i nogle folk, der har arbejdet med køer, til at hjælpe os med at få robotterne kørt ind. Det, tror jeg, var en rigtig stor fordel. De første 14 dage var da hårde - selvfølgelig var de det, men vi er rigtig glade ved det, understreger han.

Det skal være den store race

Dengang Vagn Bonde overtog gården, var der 50 jerseykøer og 25 røde, men det måtte der ændres på.

- Jeg har altid hældet lidt til den store race, så ret hurtigt begyndte vi at krydse køerne med de sortbrogede. Vi var faktisk også nået så langt, at vi var blevet ren sortbroget besætning, og vi var egentlig også godt tilfredse med det. Bortset fra at alt det der med digital dermatitis. Det har drillet os lidt for meget, lyder det fra mælkeproducenten om udfordringerne med klovsundheden.

For fem år siden begyndte de derfor at tænke på, at der skulle ske lidt andet.

- Vi var på en tur i Jylland, hvor vi blandt andet var ude at se et sted, hvor der blev krydset med jersey, rød og sortbroget. Så blev køerne ikke så store, men det var stadig, det med de jersey der. Det kunne jeg ikke ret godt have, smiler Vagn Bonde.

Turen gik videre op til en besætning ved Silkeborg, hvor de krydsede Montbeliarde ind.

- Det var jo nogle store køer. Det var lige noget for mig. Det blev så til, at vi nu krydser med sortbroget, så rød og så Montbeliarde – og sådan krydser vi rundt igen, forklarer han nærmere om det nuværende avlskoncept på Lønkilde.

Montbeliarde med temperament

Vagn Bonde lægger ikke skjul på, at han nu, hvor der også er andenkalvs køer efter ProCross konceptet, er begyndt at se nogle af konsekvenserne ved at krydse – både de positive og negative. Det ser blandt andet bedre ud med klovsundheden og frugtbarheden går forrygende. Temperamentet er dog i fokus.

- Jeg har altid brugt indeks over 100 i temperament, og der er nogle af de Montbeliarde – de er lidt spændende. Vi havde faktisk en episode, der hvor vi fik robotterne ind, hvor der var en ko, hun var nærmest parat til at gå på os, men den dag i dag er de faktisk rolige.

- Det er bedst, når vi lader dem få deres eget liv og lader dem passe sig selv. Så er der ingen problemer. Vi har en lille smule sjov med nogle af dem, når vi lige får fat i dem, men de fleste bliver tæmmet. Det drejer sig om at tage det stille og roligt, forklarer Vagn Bonde, der samtidig understreger, at han ikke har fortrudt.

- Det er nogle kanon gode kvier. Alt i alt så synes jeg, at vi er kommet godt fra start i det nye med robotter.

Efter robotterne er celletallet i besætningen faldet. Vagn Bonde oplever, at det er blevet lettere at styre celletallet efter, at nye data kommer ind hvert eneste sekund. Det fører også til færre behandlingskrævende yverbetændelser.

En uundværlig livsstil

På Lønkilde er der tre ansatte foruden Vagn og den gode gamle nabo, der kommer og hjælper til.

Markarbejdet har Vagn Bonde i mange år hovedsageligt klaret selv.

- Jeg har dog indset, at der er nogle ting, at andre er bedre til end mig. Så vi lejer til at få kørt gylle og høstet, ligesom vi de sidste par år har lejet til at få sået hveden også.

- Vi driver 209 hektar og foruden det, så passer vi 30 hektar for en rideskole med græsballer og slår græs, sprøjter og hvad der nu skal gøres.

Opgaver er der nok af, men Vagn Bonde har erkendt, at han ikke kan se sig selv uden arbejdet med køerne på gården. Investeringen i malkerobotterne har forlænget muligheden for at fortsætte livsstilen.

- Det er mit liv det her, lyder det fra den 59-årige mælkeproducent.

- Så lang tid at helbredet kan holde, så bliver vi ved. Vi har jo også en søn, der gerne hjælper til, og som netop er blevet færdig på Dalum Landbrugsskole, men beslutningen om robotterne er taget ud fra mine egne behov, understreger han.

Hanne og Vagn Bonde er da heller ikke mere bundet af bedriften, end at der er tid til ferie og fritidsinteresser.

Vagn Bonde spiller guitar i et 11 mands orkester i Gislev – og han havde da overvejet, desværre lidt for sent, om denne grillaften skulle have været krydret med musik.

Læs også