Præcisering af lovkrav til kvægstalde

2024 og dermed kommende lovkrav til kvægstalde nærmer sig. Seges Innovation har i den forbindelse hjulpet med en fortolkning af nogle af kravene, som de oplever kan volde usikkerhed.

Flere bedrifter skal i gang med at placere flere børster og vandkar for at leve op til kravene i bekendtgørelsen. Kobørsterne er allerede et krav, og kravet om 10 centimeters vandkar pr. ko kommer i 2024.

Seges Innovation oplever i øjeblikket, at der er usikkerhed i forbindelse med de kommende krav til kvægstalde, »Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg«. Derfor får de lige nu flere spørgsmål omkring tolkningen af kravene.

En del af spørgsmålene drejer sig om plant gulv, placering af børster og vandkar samt kravene til sygebokse.

Plant gulv bag foderbordet er ikke lig med vandret

I bekendtgørelsen fremgår det, at der skal være »plant gulv bag foderbordet« fra 2024. Ved plan menes ikke, at gulvet skal være vandret, skriver Seges Innovation på Landbrugsinfo. Med plan menes her, at gulvet bag foderbordet skal være indrettet således, at køer, ungdyr og kalve er sikret en naturlig ædestilling, og at gulvet er plant.

- Der må gerne være en lille repos, hvor dyrene kan stille deres forben, når de står ved foderbordet og æder, og der må også gerne være et fald på gulvet. Det vigtige er, at dyret kan stå naturligt og æde og ikke for eksempel er nødt til at ligge på knæ eller strække sig for at nå foderet, lyder det.

Der må ikke være store huller i gulvet, hvor dyrene står og æder – eller det modsatte, hvor dyrene står på »et bjerg« af strøelse eller andet.

- Derfor skal man overveje, hvor meget fald, man laver, samt hvor tit man vil muge ud – især når man bygger dybstrøelsesbokse, forklarer Seges Innovation og fremhæver, at det herudover er vigtigt, at underlaget, hvor dyrene står, er skridsikkert.

Placering af børster og vandkar til køerne udendørs

Flere bedrifter skal i gang med at placere flere børster og vandkar for at leve op til kravene i bekendtgørelsen. Kobørsterne er allerede et krav, men 10 centimeters vandkar pr. ko kommer i 2024.

- Hverken børster eller vandkar er imidlertid noget, man bare lige placerer, uden at det kan få store konsekvenser for flowet i stalden, da der ofte opstår trafikprop omkring både børster og vandkar, forklarer Seges Innovation.

Derfor kunne en løsning for nogle bedrifter være at placere både børster og vandkar udendørs. For eksempel i forbindelse med udendørs ædepladser eller løbegård.

- I forhold til bekendtgørelsen er det dog et krav, at køerne i så fald altid skal have fri adgang til udearealet, og børsterne og vandkarrene skal placeres lettilgængeligt for køerne.

Det er en god ide at måle sine vandkar op. For selvom man har købt et to meters-vandkar, er mange af dem kun 1.8 meter, og derved kommer man til at mangle vandkar i 2024, oplever Seges Innovation.

Sygebokse hjælper de syge køer

Syge og tilskadekomne malkekøer skal kunne opstaldes i enkeltsygebokse, så de beskyttes mod andre kreaturer. Ligeledes skal en ko, der er syg med en smitsom lidelse, kunne holdes isoleret fra andre kreaturer.

Kravet om sygebokse er indført, fordi en syg ko har sværere ved at komme sig i sengebåsestalden på grund af konkurrence med raske køer om adgang til foder, vand og hvile. I sygeboksen sikres hun den nødvendige behandling, pleje og opsyn.

- Sygeboksen placeres bedst centralt i staldområdet og indrettes med god plads til køerne og til personalet, der skal passe dem, lyder det fra Seges Innovation på landbrugsinfo.

Krav til indretning af sygebokse til køer

Mindst en sygeplads pr. 100 køer.

Syge kreaturer skal om nødvendigt opstaldes enkeltvis.

Enkeltsygebokse skal være mindst 12 kvadratmeter for stor race og mindst 10 kvadratmeter for lille.

I fællessygebokse skal der være 8 kvadratmeter pr. ko af stor race og 6,8 kvadratmeter ved lille race.

Underlaget skal være tørt og blødt, gerne dybstrøelse.

Der skal kunne maskinmalkes.

I enkeltsygebokse, hvor køerne kun opholder sig i kort tid, er der ikke krav om kobørster.

Ved samdrift skal der være sygebokse på hver ejendom.

For kalve og ungdyr skal der altid være mindst en ledig plads i en sygeboks.

Kilde: Seges Innovation

Læs også