Landbrug & Fødevarer Kvæg: - Vi skal stadig strenge os an for at mindske vores udledninger

Landbrug & Fødevarer Kvæg bifalder den nye beregningsmetode for drivhuseffekt, men slår samtidig fast, at kvægbruget stadig har et ansvar for at bidrage til at nedbringe den globale opvarmning.

I det seneste KvægNyt kommenterer sektordirektør for Landbrug & Fødevarer Ida Storm den nye beregningsmetode for drivhuseffekt, som forskere fra Oxford Universitet står bag.

- Det er dejligt, at der kommer forøget fokus på denne anderledes måde at opgøre metans drivhusgaseffekt. Standardmetoden, der bruges nationalt og internationalt, er forsimplet, og det betyder, at den overdriver metans opvarmningseffekt, når vi er i en situation med faldende udledninger som i Danmark, siger sektordirektøren.

Hun mener, at det er et budskab, som længe er blevet bagatelliseret og ignoreret.

- Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at vi som kvægbrugere stadig skal strenge os an for at reducere vores metanudledning mest muligt. Vi har på linje med alle andre fortsat et ansvar for at nedbringe den globale opvarmning, fortsætter hun.

Et vigtigt bidrag

Hun peger på, at den nye opgørelsesmetode viser, at en mindsket metanudledning fra kvægbruget kan have en hurtigere effekt på den globale opvarmning, end man hidtil har troet.

- Derfor vil en reduktion af metanudledningen fra køerne være et vigtigt bidrag i kampen mod global opvarmning, understreger hun og tilføjer:

- Men det kan ikke stå alene – samfundets generelle CO2-udledning fra fossile kilder som olie og gas skal også nedsættes markant.

Læs også