Nyt projekt sætter fokus på græsbaserede malkekvægsbedrifter

Et nyt projekt »ClimateReach« med partnerskabet AgriFoodTure i spidsen sammen med har set dagens lys. Det fremgår af AgriFoodTures hjemmeside.

Projektpartnere er Aarhus Universitet, Arla, DLF, Danish Agro, Danish Crown, DLG og Københavns Universitet.

Målet med projektet er ifølge AgriFoodTure blandt andet at øge grovfoderkvaliteten samt græsningsarealers evne til at optage og lagre kuldioxid, mindske næringsstofudvaskning og forbedre udbytter og tørketolerance.

Derudover vil man i projektet se på potentialet i at reducere køernes metanudledning.

Projektet tester græs- og kløverarter med dyb rodudvikling og undersøger græssets genetiske variation for at udvikle nye, miljøvenlige sorter. Samtidig vil projektet forbedre fordøjeligheden af disse sorter for at sikre sammenlignelige udbytter med nuværende marker.

Forventningerne i projektet er store til forbedringer inden for kulstofoptagelse, næringsstofudvaskning og tørketolerance, lyder det.

Projektet løber indtil 2027.

Læs mere om Græs

Om der er tale om foder til dyrene, biogas eller om det indgår i markrotationen, er græs- og kløverarter af stor betydning for mange landmænd. Her kan du læse meget mere om emnet.

Læs mere her

Læs også