Fra 60 til 900 køer på 13 år

Lars Kristensen er for nylig blevet formand for Landboforeningen Limfjord. Selv overtog han Elmegården ved Viborg i 2006. Dengang var der 60 køer – i dag er der 900.

Den nye formand for Landboforeningen Limfjord, Lars Kristensen, blev ikke født ind i landbrugserhvervet i Thy. Alligevel tændte bedsteforældrenes landejendom en gnist af interesse for landbrug. Og et fritidsjob i en bindestald fik for alvor sat gang i lysten til erhvervet.

Lars Kristensen købte bedsteforældrenes landejendom i Thy med 12 hektar jord og arbejdede som driftsleder i en kvægbesætning. Han uddannede sig til landmand, og i 2006 blev han færdig som produktionsleder.

- Jeg havde en drøm om at blive selvstændig, men jordpriserne var på det tidspunkt allerede stukket helt af i Thy, og der var ikke nogen ejendomme til salg, husker Lars.

Det fik ham og hans daværende hustru til at regne på muligheden for at overtage hendes forældres ejendom, Elmegården, ved Frederiks nær Viborg.

I gang som selvstændig

Elmegården var fra 70’erne og nedslidt. Den rummede 60 køer, og der var 75 hektar jord til. Allerede fra overtagelsen i 2006 var drømmen fire malkerobotter, automatisk fodring, automatisk strøanlæg og 290 køer.

- Vi valgte at satse på teknik, det var sådan man byggede dengang, fortæller Lars, som fra start fik gylleaftaler på plads med naboerne.

- Det var underligt at komme fra Thy, hvor man måtte slås for hver en hektar og hertil, hvor jordpriserne endnu ikke var sendt helt på himmelflugt, husker Lars, som begyndte at bygge ny stald i 2006.

Hård start

I 2007 stod den topmoderne stald færdig med fire malkerobotter, automatisk foder- og strøanlæg. Lars Kristensen opkøbte jord, i alt 100 hektar over to år.

- Vi var spændt hårdt for. I 2009 skulle vi have vores første normale år, men mælkeprisen var håbløs. Vi sad i den samme klemme som alle andre, der startede samtidig, fortæller Lars.

Det blev en hård start på Elmegården.

- Vi tjente også penge nogle år, men de flyttede bare ingenting, husker Lars.

Teknikken blev en ulempe

Al den teknik, som fra start skulle have været en kæmpe fordel på ejendommen, viste sig at være en sprængfarlig bombe under virksomheden.

- Vi kunne ikke styre vedligeholdelsesomkostningerne. Vi vidste ikke, om et nedbrud til 50.000 ville komme samme dag eller først et halvt år senere, fortæller Lars.

Det stod klart, at der måtte gøres noget. Mange løsninger blev vendt. Ville det være en fordel at sende kvierne på hotel og få plads til flere køer og flere malkerobotter hjemme? Men de mange løsninger var ikke noget, der for alvor ville gøre en forskel.

 - Vi var spændt hårdt for. I 2009 skulle vi have vores første normale år, men mælkeprisen var håbløs. Vi sad i den samme klemme som alle andre, der startede samtidigt

Lars Kristensen, formand for Landboforeningen Limfjord

Alle ideer og tegninger blev en dag krøllet sammen, og Lars Kristensen tog første skridt i retningen mod en turnaround.

Turnaround

Malkerobotterne, foderalægget og det automatiske strøanlæg blev solgt i 2014, og i stedet byggede Lars en malkestald.

Foderbordet i midten af kostalden blev fjernet og erstattet med sengebåse. Gardinerne i siden af stalden blev pillet ned, og der blev etableret udendørs foderbord i begge sider af stalden. Samtidig blev madrasserne fjernet i samtlige sengebåse, der blev sat bagkant på og de blev fyldt med sand.

På samme tid blev der bygget en ny kostald ved siden af den eksisterende og en stald til ungdyr og goldkøer. At samle kvier og goldkøer frigav yderligere plads til flere sengebåse i den »gamle« stald, og Lars Kristensen gik i første omgang fra en udvidelse fra 290 til 600 køer ved at indkøbe 300 køer. Siden er koantallet stille og roligt steget, og rammerne er i dag fyldt med i alt 900 malkende køer.

Fra 3 til 15 ansatte

Køerne blev fra første dag malket tre gange i døgnet i den nye malkestald til en ydelse på knap 14.000 kilo EKM i dag.

- Vores nulpunkt er sænket med over 50 øre siden vores turnaround, og nu kan vi tjene penge i alle normale år, fortæller Lars Kristensen.

På Elmegården har turnarounden betydet, at man er gået fra to-tre ansatte til 14-15 ansatte plus lidt løs hjælp. Samtidig har Lars Kristensens rolle ændret sig, fra tidligere at være en del af dagligdagen og med i alle gøremål til i dag at betegne sig selv som brandmand.

- Jeg har ingen faste opgaver i stalden, men skal være der, hvor der er brug for hjælp. Jeg skal sørge for, at virksomheden kører og samtidig skal jeg sammen med en ansat passe marken, fortæller Lars.

Elmegården driver 540 hektar jord, hvoraf 175 hektar er ejet.

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også