Landmand dømt for mishandling af dyr

Tirsdag den 25. februar modtog en 63-årig landmand en dom på tre måneders fængsel for mishandling af dyr.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den ene af månederne skal afsones, hvorimod de resterende 60 dage blev gjort betinget.

Sagen opstod, da Landbrugsstyrelsen den 27. oktober 2017 kom på uanmeldt besøg på landejendommen mellem Juelsminde og Horsens. Her fandt kontrolløren en række døde dyr og otte stærkt afmagrede kreaturer af racen Limousine. Embedsdyrlægen blev tilkaldt og mente, at det var uforsvarligt at lade de otte kreaturer leve, og derfor blev de aflivet.

Den 63-årige ejer af kreaturerne forklarede ved retten i Horsens, at alt, hvad han rørte ved i 2017, gik galt. Han var stresset, høsten var dårlig og han havde det psykisk dårligt, hvilket medførte, at han derfor ikke kunne overskue tingene.

Grel sag

Landmanden blev desuden betinget frakendt retten til at eje, bruge, passe eller beskæftige sig personligt med produktionsdyr i en periode på tre år fra endelig dom.

Retten lagde vægt på, at det var en meget grel sag, hvor udgangspunktet er ubetinget fængselsstraf og ubetinget rettighedsfrakendelse, men da tiltalte var ustraffet, og da sagen havde været længe undervejs, fandt retten det forsvarligt at gøre dommen delvist betinget, forklarer anklager Lone Petri Kristensen fra Sydøstjyllands Politi.

Med hensyn til den betingede rettighedsfrakendelse lagde retten bl.a. vægt på, at den 63-årige landmand før, under og efter gerningstidspunktet har værret ansat som medhjælper på en anden gård, hvor han har passet dyrene upåklageligt.

Tiltalte nævnte desuden, at han i dag ikke ejer nogen produktionsdyr og heller ikke har til hensigt at holde dyr igen.

Den dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

aldo

Læs også