Undgå kørsel på spaltegulve

En ny undersøgelse viser, at kørsel med tung last, accelerationer, opbremsninger og vrid skader spalterne og nedsætter deres levetid.

Spaltegulve i kvægstalde er til dyr og ikke køretøjer. Alligevel køres der på spalterne i rigtig mange stalde med et utal af forskellige typer køretøjer. Derfor har Seges i samarbejde med LMO og Viborg Ingeniørerne undersøgt, om kørsel på spalter, der ikke er dimensioneret til kørsel, påvirker spalterne negativt.

I tre forskellige stalde med forskelligt køremønster og belastning på spalterne udtog man otte spaltebjælker og fik dem undersøgt hos de respektive spaltefirmaer. Fire af spaltebjælkerne havde været udsat for større belastning, end de var beregnet til, som blandt andet viste sig ved større revner i elementerne.

De spalteelementer, der havde været udsat for tung last, accelerationer, vip med skovlen, opbremsninger og vrid, havde flere og større revner end spalteelementerne, der havde været udsat for kørsel med et lettere køretøj med lav hastighed.

Når spalterne anvendes til det, de er beregnet til, altså køer, forventes elementerne at have en levetid på mindst 50 år. Revner i betonen som kommer efter kørsel reducerer levetiden. Dog afhænger levetiden af alt efter type af køretøj og køremønster. Men under alle omstændigheder peger undersøgelsen på, at kørsel på spalter skal ske med omtanke.

 

Forlæng spalters levetid

·  Vælg et lille/let køretøj

·  Vælg store og bløde hjul (belastning fordeles over flere bjælker)

·  Kør forsigtigt med lav hastighed, og undgå hårde opbremsninger og accelerationer

·  Fordel vægten – lad være at fylde skovlen med for meget

·  Kør fornuftigt – drej ikke for skarpt og slet ikke med fyldt skovl.

Læs også