Nu gøres status over lokale kvælstofmålinger til regulering

Kan måling af kvælstofudledningen på bedriftsniveau indgå som en tilvalgsmulighed i en fremtidig reguleringsordning? Det kommer snart for en dag.

Det spørgsmål er baggrunden for et GUDP projekt, som Seges tog initiativ til i 2014. I projektet er der arbejdet med målinger i både vandløb og dræn, samt med måling af nitrat i jorden om efteråret.
 
Projektet er nu afsluttet og Seges samler op på resultaterne ved en konference. Det sker 14. juni på Vilcon Hotel & Konferencegaard i Slagelse.
 
- På konferencen præsenterer vi den viden, som vi har opnået om kvælstoftransporten for mark til fjord og hvordan denne viden kan indgå i en fremtidig målrettet kvælstofindsats, fortæller landskonsulent i Seges, Søren Kolind Hvid.
 
Han oplever, at det er rigtig stor interesse for, hvordan lokale målinger kan sættes i spil i reguleringen.
 
- Mange vil meget gerne vide, hvordan og i hvor stor udstrækning, vi kan bruge de lokale målinger. Projektet har givet os et rigtigt stort datamateriale, som vi, sammen med blandt andre Aarhus Universitet og GEUS har analyseret på og præsenterer på konferencen, siger Søren Kolind Hvid.
 
Konferencen er åben for alle, og man tilmelder sig på: http://www.tilmeld.dk/kvaelstofregulering

Læs også