Landbrugsaftale skal udvikle - ikke afvikle dansk landbrug

Landbrugets skæbne skal ikke lægges i hænderne på nogle få forskere fra Aarhus Universitet, som er kendte landbrugsskeptikere, påpeger Jacob Jensen i dette læserbrev.

Af Jacob Jensen (V), MF, miljøordfører, regionrådsmedlem Region Sjælland

Vi står foran nogle meget afgørende forhandlinger om fremtiden for dansk landbrug. Landbruget har altid haft en kæmpe betydning for det danske samfund.

Fødevareklyngen eksporterer for cirka 170 milliarder kroner om året, og sikrer beskæftigelse til omkring 190.000 personer – 63.000 af disse i afledte støtteerhverv.

Derfor er det helt afgørende, at vi i Folketinget får indgået en landbrugsaftale i den kommende tid, som sikrer fortsat konkurrencedygtige forhold for landbruget.

Det er dog bekymrende, at de samme partier, der gerne står forrest, når de tjente penge skal bruges på offentlige udgifter, også er de partier, som står forrest for at beskære dansk landbrug.

Useriøst forslag

Senest så vi Enhedslisten foreslå, at der skal udtages 500.000 hektar landbrugsjord – et forslag som S-minister Rasmus Prehn ikke engang tog afstand fra, men blot kaldte »ambitiøst«.

At fjerne landbrugsarealer, hvad der svarer til Fyn og Bornholm tilsammen – eller årligt 20 milliarder kroner i eksportindtægter og i tusindvis af arbejdspladser ikke mindst i provinsen, er ikke ambitiøst. Det er useriøst. For hvor flytter den fødevareproduktion og tilhørende arbejdspladser hen, når verdens munde bliver stadig flere?  

Venstre kæmper for en landbrugsaftale, der udvikler og ikke afvikler dansk landbrug. Vejen til den grønne omstilling bliver både lang og hård.

Vi ønsker dog ikke at lægge landbrugets skæbne i hænderne på nogle få forskere fra Aarhus Universitet, som er kendte landbrugsskeptikere og som i øvrigt flere gange har regnet forkert på deres kvælstofberegninger.

Vi ønsker at fokus skal være på at reducere kvælstof- og klimagas-udledninger, i stedet for at have fokus på at reducere produktionen.

Klimapartnerskabet og landbruget selv har gentagende gange vist, at det godt kan lade sig gøre. Noget med kendt teknologi – andet med ny teknologi og metoder.

Bæredygtig udvikling

Vi skal have en fortsat bæredygtig udvikling af dansk landbrug, bevare landbrugets konkurrenceevne og sikre, at vi ikke sender danske arbejdspladser ud af landet – for CO2-udledning kender ikke til landegrænser.

Derfor skal vi også igangsætte forsknings- og udviklingsmetoder, der kan få os endnu længere. Vi skal i fremtiden omstille os til at producere smartere, hvilket skal ske i tæt dialog med både landbruget og forskermiljøerne.

I Venstre håber vi på, at den socialdemokratiske regering og de øvrige røde partier vil huske, hvor stor en indtægtskilde landbruget egentlig er for vores velfærdssamfund. Venstre kæmper for en aftale, der sikrer en fremtid for landbrug, klima og natur.

Læs også