Uværdig kritik: - Ulykker skyldes ikke »vanvidskørsel«

Kritikken af unges kørsel med landbrugsmaskiner er uværdig og injurieberettiget. Det er usaglige og uværdige påstande, nævner skribenten om den kritik, som formænd for syv landboforeninger har rejst.

Et tæt samarbejde resulterede blandt andet i 2017 i udgivelse af en rapport fra Havarikommissionen omhandlende »Traktorulykker« (Rapport nr. 14). Denne rapport har dybdeanalyseret 25 trafikulykker, hvor landbrugskøretøjer har været involveret. Arkivfoto at køretøjer, som ikke har noget med ulykker at gøre
Et tæt samarbejde resulterede blandt andet i 2017 i udgivelse af en rapport fra Havarikommissionen omhandlende »Traktorulykker« (Rapport nr. 14). Denne rapport har dybdeanalyseret 25 trafikulykker, hvor landbrugskøretøjer har været involveret. Arkivfoto at køretøjer, som ikke har noget med ulykker at gøre

Af Knud-Erik Clausen, Holtegaardvej 3, 4930 Maribo

Under overskriften »Vi skal ha’ stoppet de unges vanvidskørsel nu« føler formændene fra syv landboforeninger sig berettigede til – på baggrund af fire uheld – at rette uhæmmet kritik af vores dygtige og engagerede medarbejdere.

Henvisningen til de fire uheld har dog stort set ikke sammenhæng med formændenes budskab. Konkret ved uheldet på Vestlolland var der tale om en personbil, der ikke overholdt sin ubetingede vigepligt og kørte direkte ud foran en gyllelastbil. Her var det alene på grund af den kompetente chauffør på gylletransporten, som det lykkedes at undvige personbilen, at den pågældende ulykke ikke fik dødelig udgang.

I følge formændenes påstand foregår vanvidskørslen på baggrund »af litervis af energidrik, et karton smøger eller måske det der er endnu værre«, hvad der så end menes med det? En påstand, der ikke er værdig og direkte injurieberettiget.

Andre årsager

Fra landbrugets side har vi for år tilbage oprettet en arbejdsgruppe for primærlandbrugets trafik sammensat af mange brancher. Gennem tæt dialog årligt med de respektive myndigheder, politi samt vejmyndigheder, gør vi konstant en indsats for at minimere uheld.

Dette arbejde resulterede blandt andet i 2017 i udgivelse af en rapport fra Havarikommissionen omhandlende »Traktorulykker« (Rapport nr. 14). Denne rapport har dybdeanalyseret 25 trafikulykker, hvor landbrugskøretøjer har været involveret. Det har helt utraditionelt været behov for at tage udgangspunkt i 3 års uheld på grund af de få uheld, samlet set dækkende 2 procent af alle personskadeulykker i trafikken. Rapporten peger på især venstresvingsulykker, manglende eller ikke tilstrækkelig tegngivningsapparater, lygter, spejle m.m. som ulykkesårsag.

Rapporten nævner altså ikke på ét punkt de pågældende formænds påstande, og disse påstande er derfor direkte usaglige, udokumenterede og uværdige for vores erhverv.

Hetz på sociale medier

Et sådan udokumenteret og usaglig angreb på vores dygtige og engagerede medarbejdere må vi alle i erhvervet tage kraftig afstand fra. Vi skylder vores medarbejdere en uforbeholden undskyldning, hvor især de pågældende formænds udmeldelse, desværre har afstedkommet en uhørt og uberettiget hetz på de sociale medier.

Fortsat et godt og sikkert forår! 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Salg af CO2-certifikater - klap lige hesten lidt endnu
Bak nu op om Bæredygtigt Landbrug
Der mangler sammenhæng i beskyttelsen af drikkevandet
Vi vil være med, hvor beslutningerne træffes
Danske landmænd er statister i forskernes bevillingsjagt og modelverden
Tom retorik eller faglig substans