40 års jubilar husker især bræmmesagen

Grundforbedringskonsulent Kjeld Morel var med til at vinde bræmmesagen for danske landmænd. Nu kan han fejre 40 års jubilæum.

Kjeld Morel, der snart kan fejre 40 års firmajubilæum og samtidig fylder 75 år, husker bræmmesagen, som en af de mest spændende. Foto: Dorte A. Petersen

Udgangspunktet er kontoret i Nakskov på Lolland, men faktum er, at statsautoriseret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel, der kan fejre 40 års jubilæum med sin virksomhed af samme navn, har hele Danmark og faktisk også dele af Europa, som sin arbejdsplads.
Således også denne dag, hvor LandbrugØst fanger jubilaren, der også snart kan fejre sin 75 års fødselsdag, over mobil-
telefonen. Kjeld Morel er på vej fra Nakskov til Silkeborg, hvor han skal præsentere nogle nye drænprojekter.
Kjeld Morel er ud af landmandsslægt, født på en gård, og siger selv at dræning og vand altid har interesseret ham. 
I 1964 kom han i praktik hos en entreprenør, og han lærte i praksis, hvordan man graver dræn og udfører drænarbejde. Efter endt uddannelse i 1971 kom han til Hedeselskabets filial i Nakskov.

Kunder i generationer 

- Da filialen i 1978 flyttede til Nykøbing Falster, kunne vi ikke blive enige om fremtidige ansættelsesforhold, og så startede jeg egen virksomhed, fortæller Kjeld Morel og tilføjer: 
- Hedeselskabet regnede med, at alle kunder fra Nakskov fulgte med til Nykøbing. Det gjorde de bare ikke. Jeg var i den heldige situation, at kunderne rettede henvendelse til mig, når der var opgaver, der skulle løses. Og det var jo et fint udgangspunkt, for mit lille nye firma.
- I dag har jeg sønnen til min allerførste kunde, som kunde. Hans far havde et mellemstort landbrug, sønnen driver 1.500 hektar.
Som landbruget har Kjeld Morels forretning også udviklet sig. Fra primært at have kunder på Lolland, til hele landet og altså sågar i udlandet. Blandt andet har han lavet afvandingsplaner for en 400 hektar stor solbærplantage i Rumænien.

Bræmmerne afskaffet

Fem årsværk er nu i virksomheden Kjeld Morel, der er statsautoriseret.
- Dengang skulle man have en autorisation. Daværende landbrugsminister Laurits Tørnæs skrev min under, oplyser Kjeld Morel og påpeger, at netop autorisationen har givet mange gode opgaver.
- Den bevirkede, at jeg blev teknisk sagkyndig for Jordbrugskommissionen i det daværende Storstrøms Amt. Derfor skulle jeg gennemgå og godkende alle ansøgninger, førend man kunne få tilsagn om lån og tilskud fra staten. 
Kjeld Morel nævner selv den store bræmmesag fra Nordjylland, hvor en række landmænd var stævnet af sagen, som sin mest spændende sag.
- Det var en sag, som Bære-
dygtigt Landbrug valgte at køre for nogle af deres medlemmer, og hvor jeg var med inde over. Vi vandt som bekendt sagen, og det var medvirkende til, at bræmmerne blev afskaffet. 

Stor mediebevågenhed 

Af andre spændende sager fremhæver Kjeld Morel helhedsaftalen og frednings-
sagen omkring Åkjær Gods og Å ved Odder i Østjylland.
- Jeg blev udpeget af landbrugsministeriet til at lave en helhedsaftale for området, og for hvordan åen skulle se ud. Forslaget blev antaget og godkendt. 
- Det var en sag med stor mediebevågenhed, og normalt lytter man meget til de grønne organisationer, men de blev ved med at komme med indsigelser. Da de så skulle præsentere dem, mødte de end ikke op, og så er man ude på et skråplan, pointerer Kjeld Morel. 
Det er i den forbindelse nærliggende at spørge Kjeld Morel, om han synes, de grønne organisationer har for meget magt.
- Det eneste, jeg kunne ønske, var, at Danmarks Naturfredningsforening ikke per automatik har ret til at rejse sager og have indsigelsesret. De bør kunne klage på lige fod med alle andre, men at de har fortrinsret, hører ikke hjemme i et normalt samfund.
Kjeld Morel markerer sit firmajubilæum ved at holde en jubilæumsreception, som finder sted på Skovridergården i Nakskov mandag den 28. maj klokken 13. 
- Det falder så »tilfældigvis« også sammen med min 75 års fødselsdag, lyder det afsluttende fra Kjeld Morel.

Læs også