Mælkeprisen tager nyt stort hop

Fra juli 2022 stiger Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk med 14,9 øre/kg. Den kvartalsvise valutakursregulering påvirker acontoprisen positivt med 0,7 øre/kg.

Arlas acontopris for konventionel mælk stiger med 14,9 øre/kg (2,00 €c/kg) fra 1. juli 2022. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Klimatjek, være 418,6 øre/kg. 

- Den europæiske mælkeproduktion ligger fortsat under det forventede. På trods af rekordhøje mælkepriser har vi indtil videre ikke set en stigning i mælkeproduktionen, skriver Arla om mælkeindvejningen i en pressemeddelelse.

- Marts endte på -1,1 procent for EU+UK (år-til-år). New Zealand og Australien var blevet påvirket negativt af ugunstige vejrforhold og registrerede begge større fald i april på hhv. -5,6 procent år-til-år og -6,2 procent år-til-år. Det eneste større produktionsområde med kontinuerlige vækstrater er Argentina, hvor produktionen steg med to procent i april år-til-år, skriver mejerikoncernen endvidere.

Økologisk mælk stiger også

Arlas acontopris for økologisk mælk stiger med 14,9 øre/kg (2,00 €c/kg) fra 1. juli 2022. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for Klimatjek, være 467,41 øre/kg.

I Storbritannien stiger den økologiske mælk blot med 7,4 øre/kg.

Arla skriver følgende om efterspørgslen på ost, mælkepulver og smør:

»Ost: Vi oplever flere spotmængder blive tilgængelige, hvilket påvirker prisleje og -tilbud. Den høje pris på mozzarella i EU øger også udbuddet, hvilket gør tilgængeligheden større. Nye kontrakter indgås stadig uden for Europa på et højere prisniveau.

Mælkepulver: Priserne på mælkepulver havde været meget svingende i de seneste måneder. Efter et fald i priserne bemærkede vi et kraftigt opsving, da Kina gradvist begyndte at genåbne efter nedlukningen. Også i Europa og MEA oplevede vi en vis stigende interesse. Siden sidste uge og kort tid efter den stærke GDT-auktion er situationen dog blevet forværret lidt igen. Den generelle negative makroøkonomiske stemning begynder også at påvirke købsadfærden på mejerisiden. 

Smør: Efterspørgslen efter smør i EU ser ud til langsomt at stige igen. De tilgængelige mængder siges stadig at være begrænsede og under forventningerne. Især i Tyskland, NL og Frankrig melder man om små lagre. De frie mængder af fløde er stadig begrænsede, da disse tre lande alle oplever negative væksttal. Derfor forbliver flødepriserne på et højt niveau. Den seneste GDT-pris steg med 5,5 procent. Det oceaniske smør er dog stadig tæt på 30 procent billigere end EU-smør.«

Det driver udviklingen i mælkeprisen

  • Råvarepriserne er stabiliseret på et højt niveau  
  • Indvejet mælk er faldende i EU og Oceanien  
  • Arlas salgspriser er stigende 

Læs også