USA støtter slagtekapaciteten for mindre slagterier

Det amerikanske landbrugsministerium har i sidste uge meddelt, at man har bevilget 73 millioner dollars i støtte til en række projekter med det formål at øge slagtekapaciteten for små og mellemstore slagterier, skriver Landbrug & Fødevarer i Markedsnyt for Grisekød. 

Støtten er en del af en større pakke fra Biden-administrtionen, hvor man først på året meddelte, at man vil allokere midler til finansiering af en udvidelse af slagtekapaciteten for mindre kvægslagterier, fjerkræslagterier og svineslagterier.

Initiativet kommer på baggrund af en fortsat udvikling mod mere koncentration i slagterisektoren. Dette, frygter man, hæmmer konkurrencen. Formålet med støtten er i første omgang at øge slagtekapaciteten med mere end 500.000 stk. for såvel grise som kvæg og med 34 millioner stk. for fjerkræ.

 

Læs også