Amerikansk fryd over europæisk nedgang i eksporten

USA har vundet markedsandele og forbedret sin eksport af svinekød i 2023. Primært på bekostning af europæisk tilbagegang på eksportmarkederne, fremgår det af mediet National Hog Farmer, der betegner det som et lyspunkt for den amerikanske svineindustri.

Især de store importlande af svinekød som Japan, Sydkorea og Filippinerne har ændret deres købsmønster, så de i højere grad importerer fra USA på bekostning af EU, og den tendens forventes at fortsætte ind i 2024, fremgår det af mediet.

Ud over det aktuelle fald forventer The National Hog Farmer en yderligere nedgang i produktionen af svinekød i EU på tre procent i 2024. Det amerikanske medie forventer, at miljøspørgsmål og politisk pres vil holde nedgangen i gang, om end i et meget langsommere tempo.

Samtidig forventes det, at høje europæiske priser på svinekød fortsat vil tynge eksporten og det indenlandske forbrug i EU.

Siden juni har der været en stigning i antallet af slagtede søer i USA, men ifølge The National Hog Farmer er det opvejet af avlsfremgang, der holder produktionen på samme niveau.

Læs også