Landbrugets bytteforhold forringet

Landbrugets bytteforhold forringes af høje omkostninger og fald i Kinas import – men normalisering venter forude, vurderer Seges i en ny markedsvurdering.

Det generelle omkostningsniveau for landbrugsvirksomheder er steget, ligesom det er tilfældet inden for mange andre sektorer. Det vurderer Seges i en ny markedsvurdering for landbrugsprodukter.

De højere omkostninger skyldes primært prisstigninger på energi, foder, gødning og transport. Stigningen i omkostningerne er sammenfaldende med et fald i prisen på grisekød og smågrisepriserne, og griseproducenterne er derfor i øjeblikket ramt af et forringet bytteforhold.

Men også andre animalske producenter som mælke- og kyllingeproducenter oplever et forringet bytteforhold på grund af højere omkostninger. Kyllingeproducenterne rammes især af høje priser på foderkorn.

- Effekten af Covid-19 aftager gradvist, men restriktionerne er helt aktuelt afløst af et meget højt omkostningsniveau for landbrugsvirksomhederne, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges.

- Der er forskel på, hvordan de enkelte driftsgrene rammes. Griseproducenterne påvirkes fra flere sider i form af høje omkostninger og lave afsætningspriser på grund af lavere kinesisk import af grisekød og afrikansk svinepest i Tyskland og Polen, hvilket især rammer smågriseproducenterne, fortæller Klaus Kaiser.

Normalisering på vej hos grisene

Seges ser dog betydeligt lysere på markedssituationen for griseproducenterne i 2022.

- Vi forventer, at priserne på grisekød og smågrise retter sig til et niveau omkring et »normalår« i løbet af første halvår 2022. Samtidig er der udsigt til, at de største omkostningsposter – foder og energi – ikke i samme grad vil trække penge ud af virksomhederne næste år, vurderer Klaus Kaiser.

De høje foderomkostninger skyldes høje priser på korn, majs, raps og soja, m.v. Årsagen er blandt andet en stor efterspørgsel fra især Kina samt ugunstige vejrforhold for landbrugsproduktion i store dele af verden. De højere priser kommer danske planteavlere til gode, og planteavlernes bytteforhold er derfor i nogen grad blevet forbedret. Også planteavlerne rammes dog af højere priser på eksempelvis brændstof og gødning.

Fortsat stabile priser på mælk

Prisen på mælk har ligget nogenlunde stabilt siden februar 2018 på et niveau lidt over prisen i et »normalår«. Seges forventer, at stabiliteten fortsætter resten af 2021, efterfulgt af et beskedent fald i 2022.

- For tiden sker der en række forskydninger i afsætningspriser og omkostninger, som rammer landmændene forskelligt. Der vil også være stor usikkerhed på råvaremarkederne i den kommende måneder, men det er vores bedste vurdering, at de største markeder, som danske landmænd opererer på, kommer bedre i balance i 2022, siger Klaus Kaiser.

Læs også