Markedsnoter: Positiv udvikling for svinekød i Europa

De europæiske slagtesvinemarkeder ser også i denne slagteuge overvejende positive ud. De fleste noteringer steg igen lidt, men til et meget højt niveau. Tyskland viste vejen med en stigning på tre cent, skrev Danske Svineproducenter i går i nyhedsbrevet Rundt i Europa.

- Der har i de forgangne uger været godt gang i kødhandlen, og især pga. eksporten til Kina har der været knaphed på varer. Foruden Tyskland kunne Belgien, Spanien og Østrig hæve deres noteringer i lignende størrelsesordning. I Frankrig og Holland ser noteringerne ud til at have nået et foreløbigt højdepunkt, lyder det fra svineproducenterne.

Det bemærkes også, at prisfaldet i Danmark allerede var meldt ud i begyndelsen af november og er koblet fra de øvrige aktuelle markedsaktiviteter.

- Set fra det største danske slagteri Danish Crowns perspektiv er udsigterne for januar dog rigtig gode, fordi slagteriet allerede har solgt store mængder til Kina i første kvartal af 2020, vurderes det.

Stabilt svinekødsmarked i Tyskland

Tendensen på det tyske marked er fin set med Danske Svineproducenters øjne.

- Svinemarkedet ser i begyndelsen af ugen stabil ud. Slagteklare svin efterspørges godt, og svineproducenterne tilmelder deres dyr til slagterierne i god tid før de kommende helligdage. Som situationen p.t. ser ud, burde noteringen holde sig på uændret niveau, lød det i går fra Danske Svineproducenter i et nyhedsbrev.

Uændrede priser på kalve- og oksekød

Markedet for okse- og kalvekød er uændret i forhold til sidste uge. Der er stabile tilførsler af slagtedyr, og afsætningen forløber uændret.

- Hjemmemarkedet melder rolig handel, og markedet beskrives som svagt. Kunderne er afventende i indkøbet af varer til nytårshandelen.

- Salget af hakket kød forløber stabilt, og blikket rettes imod dagene efter højtiderne. Eksporten til Sydeuropa forløber roligt, oplyser Danish Crown Beef.         

Stigende priser trods ændret lager af palmeolie

Palm Oil Board har offentliggjort sine nyeste estimater for forventninger til årets produktion af palmeolie, og ultimativt de lagre som verdens næststørste producent estimerer for nuværende.

Ifølge Bloomberg var der på forhånd forventet et fald i lagrene i omegnen af 10 procent, mens der endeligt var tale om et fald på 4,1 procent, da man præsenterede tallene for november måned. Lagrene estimeres således for nuværende i niveauet 2,26 millioner tons, mens markedet havde forventet 2,15 millioner tons.

- De stigende lagre skyldes blandt andet en eksport, som var vigende i november måned, omend produktionen også var faldende. De skuffende tal kunne have sat en dæmper på prisudviklingen, men prisstigningerne er fortsat, skriver Jyske Markets.

Sidste gang palmeolien handlede på disse niveauer var tilbage i slutningen af 2016 og starten af 2017. Dengang kom stigningerne i kølvandet på vejrfænomenet El Niño, som i årene 2015-2016 blev karakteriseret som værende meget stærk, og dermed satte produktionen under betydeligt pres.

Læs også