Simpelt kit giver nemmere pløjning

TBS Maskinpower er blevet importør af Vario Plovkontrol, der er et kit til eftermontering på varioplove.

- Det behøver ikke være vanskeligt at pløje lige og heller ikke at pløje skævt, siger Martin Geiser fra TBS Maskinpower, og med skævt mener han at oprette kiler og kurvede skel, ligesom sammenpløjningerne bliver minimeret, hvis man arbejder med Vario Plovkontrol. Vario Plovkontrol består af nogle få komponenter, som nemt kan monteres på ploven uden at svejse eller bore i plovrammen. Kittet består af ét potentiometer til bestemmelse af plovens bredde, én vinkelsensor til bestemmelse af plovens retning og én software-box, som har forbindelse til traktorens Isobus-stik.

Vario Plovkontrol, som er et kit til eftermontering på varioplove, består af et potentiometer, en vinkelsensor, en kontrolboks og et stik til traktorens Isobus-udtag.

Når det er monteret, kan traktorføreren give systemet oplysninger om den nødvendige forskydning for at oprette kiler eller udjævne kurver langs skel, hvorefter systemet selv overtager fjernudtagene og løser pløjeopgaven.

- Det behøver ikke være vanskeligt at pløje lige og heller ikke at pløje skævt, siger Martin Geiser fra TBS Maskinpower, og med skævt mener han at oprette kiler og kurvede skel, ligesom sammenpløjningerne bliver minimeret, hvis man arbejder med Vario Plovkontrol.

Nem montering

Hos TBS handler det naturligvis mest om at levere Vario Plovkontrol til Fendt-kunder, men systemet kan nemt eftermonteres på langt de fleste varioplove og via Isobus integreres fuldt i alle Agco-traktorers terminaler, hvis traktorerne er fabriksmonterede med GPS.

Vario Plovkontrol består af nogle få komponenter, som nemt kan monteres på ploven uden at svejse eller bore i plovrammen. Kittet består af ét potentiometer til bestemmelse af plovens bredde, én vinkelsensor til bestemmelse af plovens retning og én software-box, som har forbindelse til traktorens Isobus-stik.

Martin Geiser mener, at montagen typisk vil tage et par timer og nemt kan foretages ude hos kunden eller af kunderne selv, hvis de har mod på det.

Læs også