bannerPos

Sådan sikrer du dig imod alvorlige ulykker ved fritrækning af maskiner

Der er stor risiko for alvorlige ulykker, når maskiner skal trækkes fri på marken, advarer Arbejdstilsynet, som kommer med en stribe råd. Arkivfoto
31-03-2020 12:07

Denne vinter har budt på rekordstore mængder regn, og det betyder, at de store maskiner nemt kan køre fast. Desværre er der stor risiko for alvorlige ulykker, når maskiner skal trækkes fri på marken, advarer Arbejdstilsynet, som kommer med en stribe råd.

I år er markerne ekstra mudrede, og det betyder også forhøjet risiko for, at de tunge traktorer eller andre maskiner kører fast. Men der er enorme kræfter på spil, når de skal trækkes fri,

Erfaringer fra Arbejdstilsynet viser, at ulykkerne ofte sker, når der benyttes tov eller kæder til fritrækning, og hvor fritrækningen sker ved direkte træk med andet køretøj – et såkaldt »slæbetræk«. Her er der risiko for, at en genstand rykker sig løs fra en af de trækkende maskiner og derefter rammer en medarbejder med enorm kraft.

Arbejdstilsynet ser meget sjældent ulykker, når fritrækningen sker kontrolleret med det rette bjerningsudstyr, for eksempel spil.

aldo

Gode råd til fritrækning

  • Planlæg markarbejdet inden I går i gang: Er det muligt at udføre opgaven uden at køre fast?
  • Informer medarbejderne om, hvad de skal gøre, hvis de kører fast
  • Fritrækning er farligt arbejde, og man bør inddrage en person, som er særlig instrueret eller uddannet i fritrækning
  • Overvej om I har det rette udstyr, eller om opgaven skal overlades til professionelle, der har det rette udstyr
  • Brug så vidt muligt spil frem for træktov. Ved brug af spil kan fritrækning gøres kontrolleret, og medarbejderne kan komme på afstand af fareområdet
  • Brug aldrig frontvægten til fastgørelse af træktov eller lignende, Frontvægten er slet ikke dimensioneret til at trække i. Fastgør i stedet træktov hvor leverandøren af maskinen har anvist det, typisk i et specielt forstærket trækøje eller rundt om akslen
  • Sæt aldrig kæder og eksempelvis fiberstroppe sammen. Sammensatte kæder og fiberstroppe er ikke sikre
  • Undgå at køre på områder, der er vandlidende, f.eks. ved lavninger i marken

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

NIR i bagagerummet giver skarpere beslutninger

Et transportabelt NIR-apparat giver kvægrådgiver Jesper Rask Pedersen svar på tørstof, protein og meget mere i græs, majs og foderblandinger nu og her.

Spædgrisediarré kan være en hård nød at knække

Der er ikke tale om en enkeltstående løsning til de besætninger, der oplever udfordringer med tidlig spædgrisediarré. Men svinedyrlæge Kjetil Johansen har positive erfaringer med at se nærmere på de vacciner, der anvendes i forebyggelsen.

- Regeringen er med det her i gang med at nedlægge dansk landbrug

Venstres Erling Bonnesen (V) fortæller, at det virker helt surrealistisk, at regeringen ser ud til at beslutte, at der med de næste vandområdeplaner skal køres med to forskellige målstreger. År 1900 står således til at blive droppet som referenceår for klorofyl, mens man holder fast i år 1900 som referenceår for ålegræs.

Mindre septoria og mere gulrust i vinterhveden

Når den sidste sprøjtning i vinterhvede skal køres, er det vigtigt at være opmærksom på, at der i år er et højt smittetryk fra gulrust, påpeger rådgiver fra Velas.

Sammenligning af økologi og konventionel dyrkning

Effektivt Landbrug bragte tirsdag 19. maj en artikel, hvis overskrift konkluderede: Nærmest ingen forskel mellem økologisk og konventionel planteavl i miljø- og klimapåvirkning. Men passer det virkelig - eller er det en tilsnigelse?
Side 1 af 1851 (37011 artikler)Prev1234567184918501851Next