Sådan sikrer du dig imod alvorlige ulykker ved fritrækning af maskiner

Denne vinter har budt på rekordstore mængder regn, og det betyder, at de store maskiner nemt kan køre fast. Desværre er der stor risiko for alvorlige ulykker, når maskiner skal trækkes fri på marken, advarer Arbejdstilsynet, som kommer med en stribe råd.

I år er markerne ekstra mudrede, og det betyder også forhøjet risiko for, at de tunge traktorer eller andre maskiner kører fast. Men der er enorme kræfter på spil, når de skal trækkes fri,

Erfaringer fra Arbejdstilsynet viser, at ulykkerne ofte sker, når der benyttes tov eller kæder til fritrækning, og hvor fritrækningen sker ved direkte træk med andet køretøj – et såkaldt »slæbetræk«. Her er der risiko for, at en genstand rykker sig løs fra en af de trækkende maskiner og derefter rammer en medarbejder med enorm kraft.

Arbejdstilsynet ser meget sjældent ulykker, når fritrækningen sker kontrolleret med det rette bjerningsudstyr, for eksempel spil.

aldo

Gode råd til fritrækning

  • Planlæg markarbejdet inden I går i gang: Er det muligt at udføre opgaven uden at køre fast?
  • Informer medarbejderne om, hvad de skal gøre, hvis de kører fast
  • Fritrækning er farligt arbejde, og man bør inddrage en person, som er særlig instrueret eller uddannet i fritrækning
  • Overvej om I har det rette udstyr, eller om opgaven skal overlades til professionelle, der har det rette udstyr
  • Brug så vidt muligt spil frem for træktov. Ved brug af spil kan fritrækning gøres kontrolleret, og medarbejderne kan komme på afstand af fareområdet
  • Brug aldrig frontvægten til fastgørelse af træktov eller lignende, Frontvægten er slet ikke dimensioneret til at trække i. Fastgør i stedet træktov hvor leverandøren af maskinen har anvist det, typisk i et specielt forstærket trækøje eller rundt om akslen
  • Sæt aldrig kæder og eksempelvis fiberstroppe sammen. Sammensatte kæder og fiberstroppe er ikke sikre
  • Undgå at køre på områder, der er vandlidende, f.eks. ved lavninger i marken

Læs også