SmellFighter optaget på Teknologilisten

SmellFighter, der reducerer lugten i svinestalden, er blevet optaget på Teknologilisten hos Miljøstyrelsen, og kan således indregnes med en lugtreduktion på 51 procent.

Det oplyser JH Staldservice. SmellFighter er en overbygning til JH/Infarm gylleforsuringsanlægget, og kan derfor eftermonteres på disse anlæg, uden at det kræver nogen bygningsændring.
 
- Hos JH Staldservice har vi igennem flere år investeret store summer og mange ressourcer i videreudviklingen af vores teknologi og produktprogram til gylleforsuring. Vores overordnede målsætning er, at vi skal kunne levere gylleforsuringsanlæg til produktion af alle husdyr, om det er konventionelt eller økologisk, og hvor gyllen kan anvendes på alle marker og i alle biogasanlæg, siger Lars Rahbæk, der er direktør hos JH Staldservice.
 
Den samlede lugtreduktion på 51 procent skal ses totalt fra hele staldanlægget. Det bidrager til et bedre indeklima og arbejdsmilø. Samtidig er det med SmellFighter også muligt at bruge halm i i eksisterende stalde, da det løbende bliver fjernet, og dermed ikke giver problemer med flydelag i gyllekummerne.
 
Helt overordnet bidrager gylleforsuringsanlæget og SmellFighter til, at landmanden kan opnå den højest mulige produktionstilladelse, samtidig med at udledningen af ammoniak, metangas, lattergas og svovlbrinte reduceres.

Læs også