Minivådområder sender vigtigt signal

For Kurt Nielsen, Thy, er det vigtigt at vise, at han som landmand er klar til at gøre en indsats for at begrænse udvaskning af kvælstof. Derfor er han ved at lægge sidste hånd på et minivådområde, mens han har endnu et på tegnebrættet.

- Vi må jo egentlig dyrke jorden helt ned til kanten, hvis vi vil, men vi sår en græs- og blomsterblanding rundt om minivådområdet for at gøre noget for naturen og biodiversiteten, når vi nu er igang, fortæller Kurt Nielsen, da han viser rundt om sit nyetablerede minivådområde, der kun mangler de sidste småjusteringer, før det er klar til at blive godkendt.

For Kurt Nielsen, der driver cirka 200 hektar ved Snedsted i Thy, var der ikke den store tvivl om, at han ville være med, da minivådområderne blev lanceret som et virkemiddel til at begrænse landbrugets udvasking af kvælstof og fosfor – og ikke mindst blev fremlagt som en betingelse for en landbrugspakke med forhøjede gødningsnormer.

- Jeg synes, det er vigtigt at være med til at sende et signal om, at vi er villige til at gøre en indsats, og jeg håber virkelig, at det her er noget, der kommer til at batte, så vi fremover også får de næringsstoffer til rådighed, der er nødvendig på vores afgrøder, siger thyboen.

Placering spiller ind

Det 3.000 kvadratmeter store minivådområde afvander fra 29 hektar, og med flere egnede områder på Kurt Nielsens 200 hektar, er der planer om at etablere endnu et minivådområde.

Oplandskonsulent Rune Hjortbak, Agri Nord, der har vejledt i forbindelse med etableringen af minivådområdet i Thy, oplever ofte, at placeringen af et minivådområde har stor betydning for landmanden.

- Med rette er landmændene lidt påpasselige med, hvor meget jord de afgiver og ikke mindst, hvordan et eventuelt minivådområde kommer til at ligge på marken, og det er bare ikke altid, man kan få det til at passe med en trekant, der alligevel var besværlig at dyrke, fortæller oplandskonsulenten, der ser projektet hos Kurt Nielsen, som et af den slags, mange landmænd ville være betænkelige ved.

- På grund af terrænet ligger minivådområdet lidt inde i marken. Det er der nogle, som ikke ville gide at bøvle med at skulle køre udenom, konstaterer Rune Hjortbak.

Det er dog ikke noget, der bekymrer Kurt Nielsen.

- Man bliver jo nødt til at lægge det der, hvor det passer, for man kan ikke få vandet til at rende opad. Og så må man jo køre udenom, konstaterer han.

Nødvendig dræning

Med veldrænede marker, der løbende er blevet holdt vedlige gennem Kurt Nielsens 42 år på bedriften, har projektet været lige til at gå til.

- Veldrænede marker er en nødvendighed for at drive et moderne landbrug, så derfor har vi fokus på, at drænsystemerne skal være i orden, forklarer landmanden.

- Ved etablering af et minivådområde skal man så have lavet et omfangsdræn, så alt vandet fra marken bliver samlet i en indløbsbrønd og fylder bassinet derfra, fortæller Kurt Nielsen, som generelt føler at anlægsarbejdet, der blev sat i gang i starten af juli måned, er gået glat.

- Det er papirgangen i det her, der kan være lidt tung med alle de regler og krav, der er. Men det har konsulenten heldigvis helt styr på, konstaterer han.

Når de sidste justeringer er rettet til, og arealet omkring minivådområdet er tilsået med en græs- og blomsterblanding, glæder Kurt Nielsen sig til at få en naturplet, der forhåbentlig ikke kommer til at kræve meget vedligehold over de næste 10 år.

- Sedimentationsbassinet skal måske renses en enkelt gang, men ellers skulle det gerne passe sig selv. Jeg tror, det bliver rigtig godt, spår han.

Læs også