Snart kan kommuner søge om fri jordfordeling til projekter

Fra den 24. marts 2020 kan kommuner og Naturstyrelsen søge om at få gennemført en jordfordeling, som skal give en række fordele for miljø, klima, natur og landbrug i det åben land. Bekendtgørelse sendt i høring.

Tirsdag begyndte et vigtigt skridt på vejen mod at indtænke flere samfundshensyn ind i én samlet jordfordeling. En bekendtgørelse om ordningen om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring, og hvis den bliver til virkelighed, vil kommuner og Naturstyrelsen kunne søge om at få gennemført en jordfordeling gennem projekter, som blandt andet kan gavne klima, natur og landmænd i det åbne land.

Et eksempel er en situation, hvor landmand Hansen og landmand Jensen begge ejer jord i et lavtliggende område, hvor kommunen gerne vil lave et vådområde, rejse skov og beskytte drikkevandet. Borgerforeningen vil gerne opstille et par borde og bænke og lave en sti i området, så beboerne i nabolandsbyen kan nyde madpakken og udsigten.

Landmand Hansen og landmand Jensen er begge interesserede i at sælge deres jord til disse formål, fordi de i stedet tilbydes at købe landbrugsjord, som er mere dyrkningssikkert.

Det tænkte eksempel hjælper både klimaet, miljøet, sikrer rent drikkevand og giver ny natur og nye friluftsmuligheder, når jorden omfordeles, og giver landmanden en mere sikker drift, påpeger Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I høring

Udgangspunktet er, hvad man lokalt er interesseret i.

- Bekendtgørelsen er et skridt på vejen mod, at pengene fra den politiske aftale kan komme ud og arbejde. Kommunerne og Naturstyrelsen kan søge om fri jordfordeling, hvis de laver lokale projekter, som samtænker flere forskellige hensyn i landskabet på én gang. Vi håber, at mange kommuner har mod på at blive en del af det her pilotprojekt, så vi kan få flere erfaringer med multifunktionel jordfordeling, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Palle Graversgaard.

For at de multifunktionelle projekter kan få fri jordfordeling, skal projektet levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, som kan gavne klimaet, miljøet, naturen, friluftsliv eller landdistriktsudvikling.

Bekendtgørelsen er i høring indtil mandag den 3. februar. Landbrugsstyrelsen forventer, at første ansøgningsrunde åbner den 24. marts 2020.

mip

Læs også