Fem dyreværns- og miljøorganisationer: Forbyd minkavl permanent

Fem dyreværns- og miljøorganisationer opfordrer i et åbent brev regeringen til at forbyde minkavl permanent. De mener, at beslutningen bør træffes til efteråret, mens burene stadig står tomme.

“Kære Regering - hvilken vej vælger I?” lyder spørgsmålet i en overskrift i en helsidesannonce indrykket i Politiken af de fem dyreværns- og miljøorganisationer Anima, Greenpeace, Dyrenes Beskyttelse, World Animal Protection og Doso.

Ifølge organisationerne vil det være en historisk fejltagelse, hvis burene igen fyldes med mink:

De fem organisationer peger på, at et forbud mod minkavl ikke kun er det rigtige af hensyn til dyrevelfærden, men også af hensyn til folkesundheden og miljøet. 

Minkfarme udgør en risiko for fremtidige sygdomsudbrud og pandemier, fordi de kan være reservoirer for vira, som kan mutere i minkene og dernæst springe til mennesker. Det gælder coronavira, men også influenzavira, som mink er modtagelige overfor. 

Desuden er minkfarme en kilde til forurening, idet de udleder store mængder ammoniak og fosfor. Nedlukningen af minkfarmene er således særdeles gavnlig for den danske natur og miljø, og et argument for at lukke dem blandt foreningerne er blandt andet, at Danmark nu er tættere på at kunne leve op EU’s krav om 24 procent reduktion i ammoniakudledningen, som allerede skulle have været nået i 2020. 


 

Læs også