Officielt: Politiets rolle i minksagen skal undersøges

Minkkommissionen skal også undersøge den del af minksagen, der handler om politiets brug af actioncards overfor minkavlere. Det har Folketinget besluttet.

»Beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil betyde, at du ikke får mulighed for at opnå tempobonus og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?« 

Sådan lød det en række gange fra politiet, når minkavlere fortalte etaten, at de ikke ønskede at aflive deres mink sidste år. Men den udmelding havde ikke retslig gyldighed, for der var som bekendt ikke noget lovgrundlag for at kræve alle mink udenfor smittezoner aflivet på det pågældende tidspunkt.

Det blev konkluderet i en advokatundersøgelse, og det har nu fået Folketingets udvalg for Forretningsorden til at gøre en ny undersøgelse af de nærmere omstændigheder til en del af Minkkommissionen. Det oplyser Kommissionen på sin hjemmeside. 

»Folketinget skal på den baggrund anmode Granskningskommissionen om at undersøge på hvilket grundlag, af hvem og hvorfor det blev besluttet, at politiet skulle kontakte minkavlerne uden for smittezonerne, og redegøre for, hvem der traf beslutningen om at udarbejde action cardet, hvornår beslutningen blev truffet, samt om action cardet blev kvalitetssikret, og i givet fald hvorfor ikke«, skriver Folketinget i sin opgavebeskrivelse.

På trods af det ekstra arbejde må arbejdet i kommissionen med actioncards ikke betyde, at den igangværende undersøgelse af hele minksagen bliver forsinket. Beretningen om minksagen skal fortsat være færdig senest den 1. maj. 

Dog kan en undersøgelse af action card-sagen og rapporten af den udskydes til den 1. juli 2022. 

Minkkommissionen oplyser til Effektivt Landbrug, at afhøringerne omkring brugen af action cards starter tidligst den 3. januar, og også kommer til at foregå ved Byretten på Frederiksberg. 

Læs også