Rapport: Genstart af mink vil øge samfundssmitten med covid-19

Selv hvis man gennemfører en række smitteforebyggende tiltag, vil man ikke kunne eliminere smitten med coronavirus mellem mennesker og dyr, mener Statens Serum Institut. Men effekten på folkesundhed vil være begrænset.

Der venter intense politiske forhandlinger om en genstart af minkavl i Danmark i de kommende uger, efter at Statens Serum Institut og DK-Vet tirsdag kom med en opdateret risikovurdering for en genstart af minkerhvervet i Danmark i 2023.

Og i rapporten, der blev offentliggjort tirsdag, anfører SSI, at det vil være noget nær umuligt at undgå smitte fra mennesker til mink, uden forebyggende tiltag.

- Uden forebyggende foranstaltninger er det SSI’s vurdering, at sandsynligheden for, at en smittet ansat smitter en modtagelig minkbesætning med SARS-CoV-2 er 80-100 procent, mens sandsynligheden for, at en smittet minkbesætning vil kunne smitte ansatte ligger i intervaller mellem 40-90 procent, skriver SSI i sin risikovurdering.

Til gengæld vil en genintroduktion af mink, mens smitten stadig er til stede i Danmark, ikke have så stor betydning for folkesundheden i praksis.

- Dette skyldes, at der forventes en fortsat høj beskyttelse mod alvorlig sygdom, opnået ved både vaccination og infektion. Den mulige smitte mellem mink og mennesker vil i den fremtidige produktion således blive betydeligt mindre end i 2020.

Statens Serum Institut blev af Fødevareministeriet bedt om at komme med en risikovurdering for genstart af minkerhvervet med fokus på human sundhed set i lyset af coronaens fortsatte tilstedeværelse i Danmark, omend i mindre grad end tidligere.

DK-Vet har set på nogle scenarier for minkhold med smittereducerende tiltag, og hvordan forskelige covid-19-relaterede forhold kunne gøre sig gældende i forhold til en påvirkning af de risici, der kunne være knyttet til en genstart af erhvervet, har leder ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved DK-Vet Birgit Nørrung tidligere fortalt Effektivt Landbrug.

Men selv om man gennemfører smitteforebyggende tiltag, vil man ikke kunne forhindre smitte mellem mink og mennesker, mener man hos SSI.

- Smitteforebyggende foranstaltninger vil kunne bidrage til at begrænse, men ikke eliminere, smitte mellem mennesker og mink, yderligere samfundssmitte samt udviklingen af nye virusvarianter, og derved nedbringe risikoen for den humane sundhed.

DK-Vet: Vacciner kan komme i spil

Et af de smitteforebyggende tiltag, der kunne komme i spil, er vacciner mod coronavirus til mink. Det skriver DK-Vet i sin rapport, der også blev offentliggjort tirsdag.

Rapporten har taget udgangspunkt i de erfaringer, som man har gjort sig i de lande, hvor der ikke har været lukket ned for minkavl, blandt andet i Finland og i USA, hvor man har brugt vacciner for at komme af med coronasmitten fra mink.

I Finland har man distribueret vacciner til 50.000 avlsdyr på 200 besætninger, men det har været svært at spore nogen effekt af vaccinerne, skriver DK-Vet i sin rapport, selv om der ikke har været coronaudbrud der.

- I Finland har der ikke været konstateret udbrud på nogen af de ca. 200 besætninger, hverken før eller efter vaccination. I USA har man konstateret 16 besætningsudbrud, inden vaccination blev initieret, og der er ikke konstateret nogen efter, men det er uvist, om vaccination har haft en betydning, eller der er andre forhold, som for eksempel forskelle i overvågningssystem og intensitet, der påvirker dette, skriver DK-Vet i sin rapport,

Her tilføjes det, at det vil være en mulighed at vaccinere mink mod coronavirus, men at det vil kræve en godkendelse hos Lægemiddelstyrelsen.

- Den vigtigste kilde til introduktion af SARS-CoV-2 i minkbesætninger vurderes at være smittede personer, der færdes i besætningerne. Ethvert tiltag, der kan reducere risikoen, for at mink smittes fra mennesker, vil derfor påvirke alle øvrige risici forbundet med mink, skriver DK-Vet i sin rapport.

Risikoen vil reduceres ved løbende overvågning af besætninger og personer med adgang til besætninger, hedder det videre i rapporten.

Læs mere om Minksagen

Dyk ned i vores mere end 450 artikler om minksagen. Helt tilbage fra hvor de første besætninger blev smittet og frem til afhøringerne i Minkkommissionen.

Læs mere her

Læs også