Minkavlere har hyret advokat: Styrelse har overtrådt flere formelle regler

De nordjyske minkavlere fra Gjøl har nu klaget til Fødevarestyrelsen over aflivningerne af deres dyr, som angiveligt er påbegyndt helt uden en lovet forudgående dialog.

De 31 minkavlere - der tilsammen driver de 38 minkfarme i Gjøl i Nordjylland, hvor Fødevarestyrelsen i sidste uge har taget hul på en stor masseaflivning af mink i forsøget på at inddæmme smitten af Covid-19, klager nu formelt over aflivningerne af deres dyr.

På vegne af minkavlerne har deres advokat, Birgitte Pedersen fra advokatfirmaet HjulmandKaptain, nu fremsendt en ni sider lang klage over samtlige af de afgørelser, som Fødevarestyrelsen har sendt til minkavlerne, som handler om, at deres dyr skal aflives i forsøget på at inddæmme smitten af Covid-19.

I klagen, som Effektivt Landbrug har fået indblik i, lyder det fra Birgitte Pedersen, at hun anmoder om, at klagen tildeles »opsættende virkning«, til klagen er færdigbehandlet, hvilket vil sige, at minkavlerne mener, at myndighederne med det samme skal stoppe aflivningerne.

Flere mangler

I klagen bliver det påpeget, at der er flere formelle mangler ved de afgørelser, som Fødevarestyrelsen har gjort i sagen.

Birgitte Pedersen skriver blandt andet i sin klage, at i de afgørelser, som minkavlerne har modtaget fra Fødevarestyrelsen, står der direkte, at minkavlerne vil blive kontaktet af styrelsen for at aftale det videre forløb. Heriblandt taksering mink og aflivning.

Advokaten konstaterer i sin klage:

- Det må jeg konstatere, at det ikke er sket.

- De avlere, hvor Fødevarestyrelsen i øjeblikket er i gang med at slå besætningen ned, har ikke modtaget en henvendelse forinden aflivningen. Der stiller blot 50 mand op i overlevelsesdragter og tiltvinger sig adgang til farmen. Jeg skal anmode om at få oplyst, hvorfor Fødevarestyrelsen har besluttet at anvende denne strategi, i stedet for kommunikation og dialog med avlerne, lyder det i klagen, hvor det også lyder, at der ikke er sket en taksering af minkene inden aflivningen på den måde, som avlerne har krav på.

Vil gerne undgå retssag

Over for Effektivt Landbrug lyder det fra advokat Birgitte Pedersen fra HjulmandKaptain, at klagen sendt til Fødevarestyrelsen er første skridt inden, at det eventuelt senere kan komme til en retssag.

- Starter vi med en retssag, så kommer det til at tage lang tid. Så derfor starter vi med en klage.

- Vi starter heller ikke med et søgsmål, fordi vi hellere vil dialogen. Der er derfor tale om en klage, hvor vi påpeger den manglende overholdelse af minkavlernes rettigheder, den forfejlede aflivningsstrategi og det manglende faglige grundlag for aflivningsstrategien, siger Birgitte Pedersen.

Hun fortæller, at flere minkavlere i øvrigt stadig kan nå at tilslutte sig sagen. I går morges havde 25 minkavlere ud over de 31 minkavlere fra Gjøl tilmeldt sig advokatens sag.

Fremviste ikke dokumentation

Fra Birgitte Pedersen lyder det desuden, at de medarbejdere fra Fødevarestyrelsen, der i sidste uge gik ind på farmene imod minkavlernes ønsker for at påbegynde aflivningerne, heller ikke fremviste den nødvendige dokumentation for, at de havde hjemmel i forhold til loven til at gå ind.

De berørte minkavlere, som i først omgang nægtede Fødevarestyrelsen adgang til farmene, bad myndighederne om at fremvise skriftlig dokumentation for, at de uden videre kunne trænge fysisk ind på deres private ejendom. Ifølge Birgitte Pedersen fik avlerne ikke denne dokumentation

- Uanset om der er hjemmel til, at Fødevarestyrelsen har ret til adgang til mine klienters private ejendom, har mine klienter ret til at blive forevist konkret dokumentation for dette.

- Fødevarestyrelsen har heller ikke medbragt et retssikkerhedsbrev, hvor avlerens rettigheder fremgår og fremvist dette, som det er påkrævet ved kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen, lyder det i klagen.

Forfejlet strategi

De formelle mangler er dog kun en del af klagen. Også selve det faglige grundlag bag aflivningsstrategien, hvor alle mink på farme inden for en zone på 7,8 kilometer skal aflives, hvis blot en enkelt minkfarm er ramt af smitte, bliver kritiseret.

Fra advokaten lyder det:

- Fødevarestyrelsen har svaret, at afstandsgrænsen er fastlagt af SSI (Statens Serum Institut, red.). SSI svarer på samme spørgsmål, at det er Fødevarestyrelsens afgørelse indenfor hvilke grænser, man vælger at aflive mink. Det er dybt useriøst at svare på denne måde, og er i øvrigt i strid med de forvaltningsretlige pligter, lyder det.

Her lyder der også kritik af, at det personale, som står for selve aflivningerne, ikke er klædt godt nok på til opgaven.

- Jeg er blevet kontaktet af en dansk virksomhed, som kunne oplyse mig om, at han var blevet kontaktet med henblik på at udføre aflivningen på vegne af Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen ønskede dog ikke at benytte ham, idet man ikke ønskede at betale dansk markedspris for at få arbejdet udført. Det samme hører jeg fra minkavlerne, skiver advokaten i klagen.

Kritik af kompensation

Når det kommer til kompensationen, som har fyldt meget, siden myndighederne tog hul på aflivningerne, lyder der også kritik i advokatens klage. Fødevareminister Mogens Jensens (S) argument for, at smittede farme kun skal kompenseres for 20 procent af driftstabet, fordi det skal give avlerne incitament til at holde farmene smittefri, bliver kritiseret.

- Virkeligheden er imidlertid den, at vi er i en helt ny situation, således som sundhedsmyndighederne talrige gange har pointeret til pressemøder. Der er tale om, at sundhedsmyndighederne end ikke ved, hvorledes smitten spredes. At man straffer avlerne i denne situation, hvor avleren ikke har en chance for at forhindre smitte i farmen, ved at begrænse deres erstatning væsentligt, er uforståeligt, lyder det.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også

Rapport fastslår: Danmark havde den bedste minkvelfærd
Bonnesen prøver igen: Vil have møde med kulturminister om uløste digesager
Minkbranchen skal på museum
Oprydning af minkgrave kan blive langt dyrere
Erstatninger: For alvor fart på udbetaling til minkavlere
Efter nye oplysninger: Fornyede toner om rigsretssag mod Mette Frederiksen