En ny vandløbslov kan have lange udsigter

Foreningen Danske Vandløb fik på generalforsamlingen opbakning til et fortsat arbejde for at sikre vedligeholdelse af vandløbene, så skadelige oversvømmelser på landet og i byerne undgås.

En ny vandløbslov kan have lange udsigter, konstaterede formand for folketingets miljø- og fødevareudvalg, René Christensen (DF), da han talte ved forårets generalforsamling i organisationen Danske Vandløb.

Netop en ny vandløbslov ser Danske Vandløb frem til. Der er brug for ændringer set i lyset af klimaforandringer og mere nedbør, og vandløb skal i dag og i fremtiden mere end nogensinde kunne afvande og sikre mod oversvømmelser. Trods opbakning fra både Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer er arbejdet med en ny vandløbslov ikke kommet videre.

René Christensen havde desuden fokus på manglende kloakering/egne minirensningsanlæg i det åbne land, der kan medføre øget tilførsel af kvælstof, fosfor og medicinrester.

Grundejere og landmænd skal stå sammen

Formand for Danske Vandløb, Helge Danneskiold-Samsøe, noterede med tilfredshed, at René Christensen har fokus på vandløbene, og at han fremhævede det arbejde, som Danske Vandløb gør lokalt og landspolitisk. Dermed er der fortsat grundlag for en indsats fra Danske Vandløbs side.

I beretningen forklarede Helge Danneskiold-Samsøe, at foreningens arbejder med at få flere grundejere som medlemmer. Bl.a. har foreningen haft en artikel i Parcelhusejernes medlemsblad Mit Hus i blad nr. 4 vinter 2020 på side 9, hvor der opfordres til at landmænd og grundejere står sammen, for at komme til orde over for beslutningstagerne, og som beretningen blev rimet til sidst:

- Når vi er flere, kan vi opnå mere. Vand skal ej drukne by og land, men helt fra grund til sund. Mest muligt samarbejde med landbrug og grundejere, for at opnå bredt perspektiv og større sejre. Vi sætter stadig stor pris på donationen fra LandboNord, så vandet kan komme fra jord til fjord.

- Medlemmerne bør sprede kendskab til DV – jeg håber at det vil ske, lød det fra Helge Danneskiold-Samsøe.

En fælles opgave

På generalforsamlingen fremhævede viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, at det er en fælles opgave at få vandløbene vedligeholdt. Han har været på tur med ingeniør Steen Rasmussen, Danske Vandløb, på Gudenåen og oplevet, hvordan vandløbsmålinger kan gennemføres med et forholdsvis enkelt og billigt system.

Steen Rasmussen har sammen med Hans de Neergaard fra Danske vandløb bestyrelse været aktiv for at sikre gode indsatser i forhold til det regulativ, der gælder for Skive Å.

Regulativet, der var i høring, var et oplæg til teoretisk skikkelse med et dybt mangelfuldt dimensionsskema, hvor mange stationer manglede bundbredde, bundkote og anlæg, samtidig med at der mellem stationerne manglede angivelse af fald. Det har været et af mange udgangspunkter for bestyrelsen i arbejdet med at sikre gode vilkår generelt i vandløbene.

Generelt er Danske Vandløbs indsats for bedre og mere vedligeholdelse af vandløbene afgørende, og der vil fortsat i bestyrelsen være fokus på netop denne del af miljø- og klimaindsatsen, oplyser Helge Danneskiold-Samsøe.

To nye i bestyrelsen

På generalforsamlingen var der nyvalg af Jørgen Dalgaard og Lars Mellemkjær til bestyrelsen. De afløser Hans Chr. Holst og Jens Henrik Madsen. På det efterfølgende konstituerende møde var der genvalg til alle poster.

Læs også