Nyt stort klima- og lavbundsprojekt på vej i Vejle Ådal

Et storstilet klima- og naturprojekt kan nu påbegyndes i Vejle Ådal - fra Vingsted til Tørskind. Miljøstyrelsen har netop givet tilsagn om at støtte projektet. Støttens størrelse er afhængig af, hvor meget CO2 der rent faktisk kan tilbageholdes, men støtten vil ligge fra 20 - 40 millioner kroner

Vejle Kommune har netop fået tilsagn om en stor sum penge fra Miljøstyrelsen. De skal anvendes til at udføre et ambitiøst klima- og lavbundsprojekt i Vejle Ådal fra Vingsted over Ravning og videre ud til Tørskind.

Projektet skal reducere udledningen af CO2 fra de kulstofrige lavbundsjorde i engene, men det åbner også for andre klima- og miljøtiltag.

- Vi er rigtig glade for tilsagnet om støtte til vores store klima-lavbundsprojekt i Vejle Ådal. Med et samlet areal på 355 hektar kan det blive et stort skridt på vejen i Vejle Kommunes Klimaplan, hvor ambitionen er at udtage omkring 1.700 hektar lavbundsjord, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune og selv landmand og tidligere landboformand, og fortsætter:

- Vejle Ådal er fantastisk, og med klima-lavbundsprojektet får vi nu mulighed for at arbejde med de oplagte synergier i området. Vi skal undersøge, om vi kan lave klimatilpasning med vandtilbageholdelse for at reducere oversvømmelse af Vejle midtby. Vi kommer også til at give naturen et stort løft og øge biodiversiteten. Og så får vi naturligvis mulighed for at styrke friluftslivet og adgangen til naturen. Netop området fra Vingsted, Ravning til Tørskind har et stort potentiale.

Nært samarbejde med lodsejere

Hele området skal nu igennem en forundersøgelse, som vil blive udført i et nært samarbejde med lodsejerne i ådalen. Det skal blandt andet undersøges, hvilken indflydelse klima- og lavbundsprojektet har på naturen, infrastrukturen og kulturminderne i ådalen.

- Der har generelt været stor interesse fra lodsejere og landboforeninger for at lave klimasikring på kulstofrige lavbundsjorde flere steder i Vejle Kommune, fortæller Karl Erik Lund, der formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune.

Han understreger, at deltagelse i projektet ved Vingsted-Ravning-Tørskind er helt frivillig for den enkelte lodsejer, og at hele processen vil være baseret på en meget tæt dialog med de lokale lodsejere i området, så der kan laves et solidt, fælles projekt.

- Nu vil vi indbyde alle lodsejere i området til et stort fællesmøde i begyndelsen af 2022, for at præsentere projektets indhold og muligheder. Derefter får alle mulighed for at få en individuel vurdering af netop deres private areal. Vi ser frem til et godt samarbejde med ådalens beboere, siger Karl Erik Lund.

Ravning-projektet

Hele klima-lavbundsprojektet omfatter et 355 hektar stort område i ådalen, der strækker sig fra Vingsted, forbi Ravning og videre til Tørskind.

Vejle Kommune ejer 110 hektar i området. Private og Naturstyrelsen ejer resten.

Der er i alt 48 lodsejere i projektet.

Miljøstyrelsen har reserveret en beløbsramme op til 128.000 kr. per hektar til projektet. Bedste bud er lige nu et samlet projektbeløb mellem 20 og 40 millioner kroner, men det endelige beløb afhænger af, hvor meget CO2 der kan bindes i området.

Miljøstyrelsen har estimeret en engangskompensation til lodsejerne på knap 9 millioner kroner.

Der er tale om et synergi-projekt, hvor der både skabes tilbageholdelse af klimagasser (CO2), klimasikring, øget biodiversitet og et bedre friluftsliv.

Projektet skal være færdigt i løbet af 4 år.

 

Læs også