Rørskovens usynlige jæger

Vinteren har fat i landet og bringer både perioder med smuk klar frost, men også dage, hvor det føles som om, skyerne vokser op af jorden. Når frosten har fat, tvinges mange af dyrene i vores natur til at ændre adfærd.

For eksempel ser vi flere småfugle ved foderbrættet, når sneen dækker deres naturlige føde på jorden, og de dyr, der lever skjult ved søer, moser og vandløb, kan pludseligt blive synlige. Du kan måske være heldig at se rørdrummen.

Ingen andre danske fugle er som rørdrummen. Den kan godt ligne en fiskehejre lidt, men rørdrummens fjerdragt er gyldenbrun med mørke striber, hvor fiskehejrens er mere grålig. Rørdrummen er noget mere kompakt end fiskehejren, der er lidt større, og har lang lys hals.

Arten lever et liv i skjul, i områder med tagrør eller i moser – derfor ser man den meget sjældent. Hvis den forstyrres, vender den hovedet opad, og med dens længdestriber er den i stand til at falde fuldstændigt i med omgivelserne.

Til gengæld er rørdrummen yderst stemmeaktiv om foråret, hvor den synger i rørskoven. Man siger at den »pauker«, da det er en besynderlig dyb og lidt uhyggelig lyd, der minder om lyden, når man puster i en tom flaske. Lyden kan høres flere kilometer væk.

Rørdrummens føde består af padder, fisk, småfugle og andre smådyr, som den fanger med sit spidse næb. Den benytter sig af overraskelsesangreb, og kan stå ubevægelig, indtil et byttedyr er inden for rækkevidde.

Hvis vi får perioder med hård vinter, kan du have en chance for at få rørdrummen at se. Den vil søge steder, hvor der stadig er isfrit, og dermed muligheder for fødesøgning. Hold øje ved vandløb og deres udmundinger, kildevæld og våger i isen.

Hvem ved om rørdrummen lever sit usynlige liv i nærheden af dig?

Læs også