Atter stor interesse for jordfordeling

Der er så stor interesse for at lave projekter om multifunktionel jordfordeling, at det ikke er alle ansøgere, der kan få del i støttemidlerne i denne omgang.

Landbrugsstyrelsen har modtaget syv ansøgninger om at få samtykke fra styrelsen til nye projekter om multifunktionel jordfordeling, der kan tage lavtliggende landbrugsjorde ud af drift og omdanne dem til naturområder.

De syv ansøgnigner dækker over et areal på 5.200 hektar. Men da der kun er sat penge af til at fordele cirka 2.000 hektar jord, vil nogle af ansøgerne skulle på den igen, når der i 2021 er to nye ansøgningsrunder.

- Vi ser en stor efterspørgsel på multifunktionel jordfordeling, der er med til at gentænke landskabet på en ny og smart måde. Første ansøgningsrunde viste sig så populær, at det blev besluttet at fremrykke flere midler til denne og næste ansøgningsrunde. Det er derfor utrolig glædeligt at se, at der stadig er rift om at få gennemført multifunktionelle jordfordelinger, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Frank Josephsen Kargo.

Tre projekter godkendt

Tidligere på året fik et naturgenopretningsprojekt ved hjælp af jordfordeling i Tønder kommune den endelige godkendelse fra Landbrugsstyrelsen, og i denne uge blev der givet grønt lys for to andre projekter, der i sommeren fik betinget godkendelse. Det drejer sig om skovrejsning ved Svendborg på Fyn, og så det største projekt: Nørreådalen ved Ørum og Kvorning i Viborg kommune i Midtjylland. 

I Nørreådalen er det planen, at jordfordelingen skal bidrage til mere rent drikkevand, give plads til mere vild natur og at samle markerne, så de ligger mere hensigtsmæssigt for de landmænd, der ejer jordene. 

- Der er jo ikke den samme landbrugsdrift, som der var en gang. Hvis man derfor kan få gang i mere naturpleje ved at samle små englodder igennem jordfordeling og på den måde gøre dem mere attraktive til afgræsning eller høstet, vil det være en stor fordel for naturen og mere økonomisk interessant for de landmænd, der vil arbejde med naturpleje frem over, siger projektleder Martin Nissen Nørgård.

Jordfordelingsprojektet skal efter planen finde sted over de næste to år, men kan blive forlænget. Over 180 lodsejere er en del af projektet.

henning@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 20 96 66

 

 

Læs også

Millioner til nye minivådområder
Regeringen vil skabe naturjobs
L&F afviser, at udtagning af omdriftsjord vil være næsten gratis
Dyrevelfærd: Hyr en landmand til den vilde natur
Mange er ikke opmærksomme på §3-grænserne
Husdyravlere kan få bedre vilkår overfor ulve