Naturplejer med firbenet værktøj

Hindsholm-landmand holder det 70 hektar store naturområde Sybergland lysåbent med gammel skotsk kødkvægrace som »plæneklippere«.

NATURPLEJE - Jeg vil gerne være dygtigere til naturpleje.

Det siger Peter Bisgaard Gommesen, der i sidste uge drog fra Fyn til Nordjyllands Landbrugsskole ved Nibe for at deltage i et nyt kursus, som skal gøre landmænd klogere på forvaltning af værdifuld natur.

Den fynske landmand driver sammen med hustruen, Lene Gommesen, Sybergkvæg på Vestergaard i Tårup på Hindsholm. Her holder Peter Bisgaard det 70 hektar store naturområde Sybergland lysåbent med gårdens besætning af Skotsk Højlandskvæg. De firbenede plæneklippere, som han kalder dem, er med til at skabe gode betingelser for de plante- og dyrearter, som trives bedst på lysåbne arealer.

- Sybergland skal være et åbent areal, som ikke gror til. Det er den præmis, jeg arbejder under som naturplejer, fortæller Peter Bisgaard, der forpagter naturområdet Sybergland af Kerteminde Kommune.

Rigt fugleliv vendt tilbage

Sybergland er i virkeligheden et kunstigt skabt naturområde, som fra 1920 og indtil 2012 blev drevet som traditionelt landbrugsland. Da Kerteminde Kommune i 2012 overtog området, havde kommunen som et af de vigtigste mål at få tre arter til at bosætte sig på de ferske enge: orkideer, viber og strandtudser.

Og det er ifølge Peter Bisgaard lykkedes til fulde.

- Vi har mistet mange arter de sidste 100 år. Men jeg har med egne øjne set, hvad der kan ske, når man lægger tidligere landbrugsarealer ud til naturområder med græssende dyr, siger den fynske naturplejer.

Efter bare en enkelt sæson med skotske højlændere var tudserne og orkideerne tilbage i området. Derefter fulgte viberne, rylerne, ternerne, gæssene og vadefuglene. Og nu svæver også rørhøgen og havørnen over Sybergland, der har navn efter Fynbo-maleren Fritz Syberg.

- Havørnen bliver man aldrig træt af at kigge på, konstaterer Peter Bisgaard, der hver dag fryder sig over det rige fugleliv i området.

Økonomien er også vigtig

En ekstensiv græsning, hvor arealerne ikke gødes, er en betingelse for at opretholde et rigt dyre- og planteliv. Derfor er mange naturarealer ikke særlig produktive. Det betyder, at de græssende dyrs tilvækst ofte er væsentlig mindre end på græsmarker i omdrift.

Derfor må naturplejere tænke i optimering af indtjeningen på andre måder.

- Ingen af deltagerne i uddannelsen til naturforvalter har lyst til at tænke mindre i økonomi, end vi plejer at gøre, siger Peter Bisgaard, der udover de EU-tilskud, han får for at holde Sybergland lysåbent, og indtægterne fra salget af kødet fra de skotske højlændere, supplerer indtægten ved at køre gårdens gæster rundt på guidede ture i Sybergland.

- Vi betragter naturplejen som en driftsgren, og en del af driften består i at formidle. Hvert år har vi besøg af mellem 500 og 1000 gæster, og mange af dem køber en bøf eller andre af vores produkter med fra gårdbutikken, inden de tager hjem igen, fortæller Peter Bisgaard.

Fantastiske naturplejere

Den fynske naturplejers arbejde med afgræsning startede i 2013 med købet af to højlændere. Det blev hurtigt til flere, og i dag afgræsses i alt 80 hektar med 140 dyr, hvoraf de 95 procent er skotske højlændere, der regnes for den mest robuste race af de ekstensive racer. Dyrene kan gå ude året rundt og er gode til at holde buske og krat nede.

Valget af den gamle skotske kødkvægrace var derfor ingen tilfældighed.

- Højlænderne er kendt for et godt og fredeligt temperament, og de er nemme at arbejde med. Selv om de ikke bliver store af at spise tidsler og brændenælder, så kan de gøre det, og derfor er de fantastiske naturplejere, siger Peter Bisgaard.

Godt for både natur og virksomhed

Den fynske naturplejer ser frem til de kommende moduler i uddannelsen til naturforvalter, som er skruet sammen af Seges, Naturstyrelsen og Nordjyllands Landbrugsskole. Skolen oplyser, at der er så stor interesse for uddannelsen, at det har været nødvendigt at lave en venteliste.

- Uddannelsen til naturforvalter er målrettet direkte mod det, jeg arbejder med til daglig. Så jeg ser frem til at få endnu mere viden om naturpleje, så jeg både kan optimere min virksomhed og ikke mindst naturen, siger Peter Bisgaard.

Læs også