Ny direktør i Landbrugets Biomasseleverandører

Landbrugets Biomasseleverandører har styrket organisationen ved ansættelse af Gitte Grønbæk som direktør.

Gitte Grønbæk er ny direktør i Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL).

LBBL blev stiftet i september 2020 og repræsenterer i dag 1.000 leverandører, der leverer 7 millioner ton biomasse til danske biogasanlæg. Arbejdet i LBBL er tillige sponsoreret af Centrovice, Syddansk kvæg & SLF – og flere er på vej.

Klima og bæredygtighed er vigtige målsætninger for landbruget og landbruget spiller en stor rolle i den grønne omstilling. Dette ikke mindst set i lyset af den store udbygning af grøn biogas frem mod 2030.

- Vi er utrolig glade for at have fået Gitte Grønbæk med om bord i Landbrugets Biomasseleverandører. Vi har på rekordtid opnået virkelig stor anerkendelse for det arbejde og den rolle vi har i markedet. Med ansættelsen af Gitte giver det os mulighed for at sætte ekstra fart og styrke på samarbejdet i branchen omkring videndeling, innovation og erfaringsudveksling udtaler Udviklingschef Anders Andersen.

Forlængede arm

- Gitte Grønbæk har fra sin stilling som direktør for Dansk Kvæg og andre bestyrelser den erfaring og viden, der skal til i dialogen med alle parter, som er med på fremtidens omlægning til bæredygtig energiproduktion – og hvor landbrugets husdyrgødning og halm er nøglen og drivkraften til de grønne løsninger.

- LBBL er samtidig landmændenes forlængede arm i forhold til forhandling og værdisætning i forhold til kontraktforhold, og erhvervet og LBBL bliver hermed væsentligt styrket udtaler Erling Christensen, formand for LBBL.

Læs også