Tre nyansættelser hos Fjordland i Lemvig

Torsdag 1. september 2022 startede Peter Lindholt Nielsen som revisorassistentelev hos Fjordland i Lemvig. Han har studeret finansøkonom i Holstebro, hvor han også er født og opvokset. Hos Fjordland skal han arbejde med bogføring, moms og regnskaber i samarbejde med de øvrige revisorassistenter.

Mandag 3. oktober 2022 startede Leo Bajlum som planterådgiver hos Fjordland i Lemvig. Han har en lang erfaring som planterådgiver og kom fra en stilling hos Vestjysk Landboforening. Leo Bajlums speciale indenfor planteavl er salgsafgrøder. Han medbringer desuden en solid ballast inden for reduceret jordbehandling.

Mandag 5. december 2022 startede Mogens Pedersen som jurist hos Fjordland i Lemvig. Han skal løse forskellige juridiske opgaver for Fjordlands kunder, hvor fokus bliver overdragelsesaftaler vedrørende ejendomshandel og handel af jordarealer. Men også dødsboer samt familieret, som fx testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter bliver en del af Mogens arbejdsopgaver.

Læs også