Vestjysk mælkeproducent er gået konkurs

Mælkebedriften Damgårds Smedie, Glejbjerg, er blevet begæret konkurs af ejeren. Det skriver JydskeVestkysten.

Bedriftens produktion skal fremover varetages af advokatfirmaet Penta Advokater, indtil aktiverne er solgt.

Landbruget udgøres af i alt 552 dyr, heraf 277 malkekøer, og råder over 216 hektar jord, hvor der dyrkes forskellige afgrøder.

Ejeren Kim Risbøl Jørgensen har ingen kommentar til JydskeVestkysten.

Multifunktionel jordfordeling er i gang rundt om i landet

Der har indtil videre været tre ansøgningsrunder til multifunktionel jordfordeling. Tredje ansøgningsrunde fandt sted i foråret 2021, hvor Landbrugsstyrelsen modtog tre ansøgninger om jordfordeling af cirka 2.800 hektar.

I tredje runde var der afsat midler til jordfordeling af cirka 2.000 hektar. To projekter har modtaget betinget samtykke, hvor Landbrugsstyrelsen nu vil gå i gang med en forundersøgelse.

Fra første og anden ansøgningsrunde er der gang i en forundersøgelse af to projekter, mens jordfordelingen nu er i gang i fire projekter.

Du skal søge om multifunktionel jordfordeling ved at udfylde et ansøgningsskema på Tilskudsguiden på lbst.dk. Du sender ansøgning og bilag til Landbrugsstyrelsen via mail til naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk senest 31. oktober 2021.

Hjælp insekter og rådyr ved at lade blomsterstriberne stå

Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan overvintre og dermed skabe grundlag for næste års insektbestand. Du kan placere tiltagene på samme sted flere år, hvis du samtidig opfylder betingelserne for grundbetaling og grøn støtte for arealet, skriver Landbrugsstyrelsen.

- Som landmand kan du hjælpe dyrelivet ved at lade plantedækket stå vinteren over, for eksempel i markkanter og på pletter i marken. Det kan for eksempel være på områder, hvor du næste år vil etablere markbræmmer, vildttiltag eller blomsterstriber, skriver styrelsen, og tilføjer:

- Du kan med fordel lave flere små områder med forskellige tiltag. Du kan etablere vildttiltag og mindre marker med brak eller bræmmer, hvor du har udsået en blomsterblanding. Ved at have flere mindre marker med forskelligt plantedække gør du det nemmere for mindre dyr og insekter at bevæge sig gennem det åbne land, og hjælper samtidig med at opfylde dyrenes forskellige behov for føde- og skjulesteder.

På markliv.dk kan du læse om, hvordan du bidrager til variation i landskabet

To-årigt aktivitetskrav på blomster- og bestøverbrak

På arealer med blomster- og bestøverbrak gælder der et to-årigt aktivitetskrav. Det betyder, at du ikke er forpligtet til at slå plantedækket i 2021, hvis du har jordbehandlet og sået en blomsterblanding i 2020, skriver Landbrugsstyrelsen.

- På arealer, hvor du har etableret bestøver- eller blomsterbrak i 2021, kan du på samme måde lade plantedækket stå hele 2022, lyder det.

Læs mere om reglerne for grundbetaling i Vejledning om grundbetaling 2021 og i Vejledning om grøn støtte 2021.

Læs også