tema noter uge 30 nord

Undgå problemukrudt og forureninger til høst

Foretag fraskæringer af randområder/pletter med »forureninger«, med ukrudt der er svært at frarense.

Det skriver DSV Frø på deres hjemmeside.

I almindelig rajgræs kan »ikke-bekæmpet« spildkorn, kvik og tokimbladet ukrudt eventuelt tophøstes 10-14 dage inden egentlig høst på tør jordbund, såfremt ukrudtet står op og frøet er gået passende i leje. Den høstede vare kan snittes og vil kun sjældent kunne udgøre en reel risiko for frøets renhed. Iblanding af uønskede græsser, ukrudtsfrø mv., kan også ske via maskiner, tørreri og transportsystemer, husk derfor grundig rengøring af dette - både før, under og efter høst!

I princippet kan alle frøafgrøder skårlægges, men forhold som blandt andet frøgræsart, jordens ensartethed og afgrødens almene lejesædsforhold, vejrlig omkring høst og ejendommens tørrerifaciliteter, kan være afgørende for valget mellem skårlægning og direkte høst.

--

Ny rådgivning inden for grøntsager og jordbær

HDR Haagmans Dyrknings Rådgivning er et nyetableret privat rådgivningsfirma, hvor indehaver Henriette Haagmans satser på uvildig og uafhængig dyrkningsrådgivning inden for grøntsager og jordbær.

Henriette Haagmans så især gerne flere unge etablere sig som avlere af grøntsager og jordbær, hvor hun især fremhæver en væsentlig fordel:

-  Mange unge uddanner sig inden for landbrug og drømmer om at blive selvstændige landmænd, men det kræver en stor millioninvestering. Men hvorfor ikke tænke i gartneri og dyrkning af grøntsager?  Man kan tjene penge på at have fem hektar.

Samtidig ser hun et stort potentiale i eksempelvis bælgfrugter, som eksempelvis hestebønner.

Hun er uddannet bachelor i produktionsgartneri, og har arbejdet 10 år med frilandsgartneri og jordbær i Holland. Senere gik turen til Danmark, hvor hun sammen med sin mand har været jordbæravler og mælkeproducent i Vestjylland.

Som rådgiver tilbyder hun blandt andet vurdering af jord, jordprøver, dyrkningsplaner, budgettering, bestilling af planter og frø, samt rådgivning indenfor gødning, vanding og plantesygdomme og skadedyr.

Sidst men ikke mindst tilbyder hun oplæring af elever og praktikanter, samt vejledning for unges opstart af grøntsags- og jordbæravl.

44-30-sy

Henriette Haagmans er netop startet som selvstændig rådgiver inden for grøntsager og jordbær med sin rådgivningsvirksomhed HDR Haagmans Dyrknings Rådgivning. Foto: John Ankersen

Læs også