Nyt til navne-siden

Teknisk direktør på Heva fylder 50 år

Heine Christiansen, teknisk direktør ved Heva, fylder 50 år den 19. august.

Heine er født i Vadum ved Aalborg i 1971 og boede fra sin skoletid på en landbrugsejendom i Bjergby på Mors. Her kunne Heine påbegynde sin skolegang på Bjergby friskole og faderen kunne etablere selvstændig virksomhed, Maskinfabrikken Heva Aps.

Efter afsluttet skoleforløb kom Heine i lære som klejnsmed på Sjørring Maskinfabrik, hvorefter han fortsatte med en videregående uddannelse i Herning som maskintekniker med drift som speciale.

På samme tidspunkt, hvor Heine modtog sit eksamensbevis, havde faderen et akut behov for ledelsesmæssig bistand, idet maskinfabrikken havde nået et vist niveau blandt andet med betydelige eksportaktiviteter. Heine tiltrådte derfor en nyoprettet stilling som driftsleder.

Virksomheden råder i dag over et omfattende produktionsanlæg, udstyret med højteknologisk produktionsudstyr. I et glidende generationsskifteforløb er Heine blevet hovedaktionær i Heva Aps og har titlen som teknisk direktør. Hans væsentligste arbejdsopgaver består hovedsagelig af driftsledelse, produktudvikling, salgs-support til sælgere i ind- og udland, samt øvrige direktionsopgaver.

På fødselsdagen opholder Heine sig delvis på virksomheden og delvis i hjemmet.

 

Læs også