Sædskiftekrav lempes i sidste øjeblik

Efterafgrøder, udlæg og mellemafgrøder kan alligevel medregnes, når økologer fra nytår skal opfylde kravet om mindst 20 procent kvælstoffikserende afgrøder i omdrift. Oprindeligt var der lagt op til, at kun hovedafgrøder kunne tælle med, men det er ændret i den netop offentliggjorte vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Det oplyser mediet Økologisk Nu.

Kravene til kvælstoffikserende afgrøder i sædskiftet opfyldes ved at have afgrøder med mindst 50 procent storfrøede arter fra ærteblomstfamilien eller mindst 15 procent småfrøede bælgplantearter i græsblandinger. Andelen bliver opgjort efter antal frø og ikke efter frøvægt, som der først var lagt op til.

Udover at efterafgrøder, udlæg og mellemafgrøder nu kan tælle med, så fremgår det, ifølge Økologisk Nu, også af vejledningen, at kløver til frø også lever op til kravet som kvælstoffikserende afgrøde.

 

Læs også