Ny platform skal reducere landbrugets klimaaftryk på tværs af EU-lande

En ny platform har set dagens lys i et fælles EU-projekt, der har som formål at reducere brugen af fossile brændstoffer i landbruget.

Platformen skal bidrage til at kortlægge, hvad der findes af viden og teknik på området, så landmænd, gartnere, rådgivere og forskere kan samarbejde om at optimere klimaindsatsen på tværs af landegrænser.

Den nye platform hedder AG Energy Platform og er en del af et fireårigt EU-projekt under navnet Agro Fossil Free, hvor i alt ni EU-lande deltager. Fra Danmark deltager Aarhus Universitet og Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Den nye platform er både rettet mod landmænd og gartnere, der kan orientere sig om ny viden og teknologi på området, mens virksomheder kan bruge platformen til at profilere sit udstyr.

Tanken er at have en fælles platform til at beskrive viden, udstyr og teknikker på området.

Læs også