De fleste fødevarer i EU overholder pesticidgrænser

Ud af de mere end 88.000 fødevareprøver, som er analyseret i EU’s pesticidkontrol i 2020, holder 94,9 procent sig indenfor de fastsatte grænseværdier. Det viser EFSA’s seneste pesticidrapport, skriver DTU.

Rapporten samler data fra de fødevareprøver, der er undersøgt i EU’s moniteringsprogram, som omfatter 12 fokusafgrøder og landenes nationale programmer. 

Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er i alt undersøgt for 659 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

I 54,6 procent af prøverne er sporbare pesticidrester ikke fundet, mens der i 40,3 procent af prøverne er fundet indhold af pesticidrester i koncentrationer over kvantificeringsgrænsen, men under de tilladte grænseværdier i EU. Flere pesticider er fundet i omkring hver fjerde prøve. 

I 5,1 procent af prøverne er der fundet pesticidrester, som overskrider de gældende grænseværdier.

Læs også