Noter Syd uge 24-2022

Husdyrhold til eget brug ikke omfattet af økologikontrol

Alle dyr/dyrearter, hvor alle produkter fra dyrene udelukkende anvendes i egen husholdning – behøver ikke at være omfattet af økologikontrol. Det påpeger Velas i Flexnyt.

Man kan vælge at registrere dem som »husdyrhold til eget brug«, og så skal økologikontrollen ikke se dokumentation for foder, afgræsning eller staldforhold. Der gælder samme regler for produktion til eget brug i køkkenhaven.

Antallet af dyr til eget brug skal være realistisk i forhold til, at æg, kød eller mælk skal kunne konsumeres i egen husholdning.

Har man en lille husholdning, er det få dyr – har man en større, kan man have flere dyr af de forskellige arter, hvis man kan forklare for Landbrugsstyrelsen, at det svarer til husstandens behov.

Det er ikke tilladt at sælge eller afsætte dyr og produkter fra husdyrhold til eget brug – hverken som konventionelle eller økologiske.

Selskabsdyr afløser hesteordningen

Landbrugsstyrelsen har i år indført en ny betegnelse for dyr, der holdes som kæle-/hobbydyr på øko-bedriften og aldrig bruges til konsum. Det omfatter også alle hestehold – uanset antallet af heste, og det afløser dermed »Hesteordningen«. Det forklarer Velas i Flexnyt.

Selskabsdyr må fodres med ikke-økologisk foder, for eksempel er det nu tilladt at fodre heste med ikke-økologisk grovfoder. Eneste begrænsning er, at foder, der gives på marken, skal være gmo-frit.

Man må gerne sælge selskabsdyr som heste og kælegrise.

Forbuddet mod salg af dyr og produkter gælder ikke for selskabsdyr som rideheste eller »kælegrise«. De kan sælges eller gives væk til levebrug, oplyser Velas.

Hjælp bierne

Giv bierne en hjælpende hånd, så blomster og vælg økologi. Sådan lyder det fra Økologisk Landsforening, der har uddelt 50.000 gratis blomsterfrøposer.

I Danmark er der 295 arter bier og flere af dem er truede.

- De vilde bier er vigtige. De er uundværlige for os alle, så vi kan få mad på tallerkenen. Men de er også vigtige for det helt store kredsløb. Vi skal passe på dem, for de passer på os. Vær med til at fremme en ren og rig natur med mere mad til bierne. Vælg økologiske fødevarer og hav blomster i haven, siger Louise Køster, forperson, Økologisk Landsforening.

I blomsterfrøposen kunne man finde flere forskellige bivenlige blomster som aftenpragtstjerne, blodkløver, blåhat, hvid okseøje og kornvalmue.

Verdensbanken lover støtte til øget fødevareproduktion

For at undgå global massesult og hungersnød annoncerer Verdensbanken nu, at den vil øremærke yderligere 12 milliarder dollar, svarende til 85 milliarder kroner til at øge fødevareproduktionen.

Det skriver The Guardian.

- Lande bør gøre en fælles indsats for at øge forsyningen af energi og gødning, hjælp landmænd med at øge beplantningen og afgrødeudbyttet og fjerne politikker, der blokerer for eksport og import, omdirigere fødevarer til biobrændstof eller tilskynder til unødvendig opbevaring, siger Verdensbankens præsident David Malpass, ifølge The Guardian.

Den nye finansiering skal foruden at øge fødevareproduktionen også øge gødningsproduktionen, lette handel med varer og støtte sårbare producenter. Verdensbanken annoncerede tidligere 18,7 milliarder dollar (132 milliarder kroner) i finansiering til projekter knyttet til fødevare- og ernærings-sikkerhedsspørgsmål i Afrika og Mellemøsten, Østeuropa og Centralasien og Sydasien.

Med den nye pose penge er den samlede sum til projekter over de næste 15 måneder på 30 milliarder dollar svarende til 212 milliarder kroner.

 

 

 

 

Læs også