1.145 kroner pr. slagtesvin: Belgiske svineproducenter får penge for at lukke

Svineproducenter i Flandern kan få 154 euro (1.145 danske kroner) pr. slagtesvin og 850 euro (6.323 danske kroner) pr. so, hvis de beslutter sig for at ophøre med produktionen. Der skriver Tican Fresh Meat i virksomhedens nyhedsbrev torsdag.

Forslaget henvender sig til svineproducenterne i den nordlige, hollandsk talende del af Belgien, der har en stor svinetæthed. Forslaget om ophørsordningen blev fremsat af den flamske miljøminister og den flamske landbrugsminister, og har fået opbakning fra hele det flamske kabinet sidste fredag.

- Spørgsmålet om, hvordan man kan reducere kvælstofudledning fra intensive husdyrbrug, har været en politisk varm kartoffel i Flandern gennem længere tid. Den flamske regering har udarbejdet en ramme for foranstaltninger, som skal tilskynde til frivilligt ophør med visse landbrugsaktiviteter, der har stor miljøpåvirkning. Ud over dette vil nogle bedrifter, der optræder på en såkaldt rød liste, blive tvunget til at lukke, skriver Tican Fresh Meat

- Antallet af grise i Flandern skal reduceres med 30 procent inden 2030. For at sikre, at dette kan opnås, har den flamske region afsat et budget på 3,6 milliarder euro (26,8 milliarder danske kroner), skriver det lokale nyhedsmedie flandersnews.be.

Læs også