Danva rykker spildevandskonference

Sommeren over har der været fokus på udledning fra renseanlæg. Danva inviterer derfor til stor konference i København 26. oktober med politikere og fageksperter om samfundets forventninger til håndtering af regn- og spildevand.

Konferencen skulle have været afholdt i september, men har fået ny dato på grund af corona-situationen.

Konferencen hedder »Samfundets forventninger til udledning af regn- og spildevand« og man kan både deltage fysisk og købe sig adgang til at medvirke virtuelt. Danva håber, at konferencen vil være med til at skabe overblik over problemstillingen med udledning. Hvad er udfordringerne med de forskellige typer udledninger: Regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg, planlagte udledninger med flere.

Miljøminister Lea Wermelin holder indlæg på konferencen 26. oktober, og indlægsholdere herudover vil være politikere, eksperter og interessenter. 

Læs mere om tilmeldingen på hjemmesiden danva.dk.

Læs også