Fokus på bioenergi

Økolog og formand for Danske Mælkeproducenter, Kjartan Poulsen, byggede i 2019 sammen med fem lokale landmænd et gårdbiogasanlæg på sin bedrift. Det går i tråd med, at NutriFair igen i år slår dørene op for et Bioenergiafsnit på messen – for bioenergi er den nye forretningsmulighed for landmanden, siger projektleder.

Kjartan Poulsen, Outrup, har 900 økologiske mælkekøer og byggede i 2019 et gårdbiogasanlæg på sin bedrift i samarbejde med fem lokale landmænd. Alene fordi, det var bæredygtigt og rentabelt.

-  Før vi fik etableret anlægget, var vi tilmeldt et større anlæg, men vi lå i periferien, så på et tidspunkt ville vi være nødt til at betale for at komme af med vores gylle. Efter lidt hovedregning så vi, at der kunne være penge i at bygge et anlæg selv, fortæller Kjartan Poulsen, der også er formand for Danske Mælkeproducenter.

Gårdbiogasanlægget, der ligger ved Outrup, er lige gået i produktion, og Kjartan Poulsen vil første gang kunne se økonomien i dyrkningsåret 2020. Derudover forventer han en reduktion af luftgener for naboerne og et højere udbytte på markerne.

- Forsøg viser, at man har en lidt bedre fordeling af næringsstofferne med biogas. Og så er det en god måde at udnytte vores restprodukter på. I de store fællesanlæg har vi ikke styr på, hvad der blev puttet i af affaldsprodukter og givet tilbage til os. Nu har vi selv hånd i hanke med, hvad der bliver tilført i anlægget. Nu får vi lukket kredsløbet, siger Kjartan Poulsen, der udover gylle og affaldsprodukter også tilfører dybstrøelse i anlægget for at hæve tørstofprocenten, der er et vigtigt parameter for en høj gasproduktion.

I Fredericia, på NutriFair, havde man sidste år et dedikeret bioenergiområde i Hal D. Dette fortsætter i år og det glæder den økologiske mælkeproducent, der også er komitemedlem på messen.

- På NutriFair bliver udbydere inden for bioenergiområdet samlet. Selve biogasdelen er jo ikke ny, men teknikken bag er i kraftig udvikling med nye virksomheder hele tiden. Derudover er det et område, der er svært at følge med i, hvis man ikke ved, hvor man skal lede, og derfor giver det god mening, at en messe som Nutrifair samler det hele på ét sted for interesserede, siger landmanden.

jba

Læs også