EU harmoniserer på økologiområdet

Der bliver i fremtiden mere lige vilkår for økologiske landmænd, efter at EU-landene er blevet enige om en række harmoniseringer på området.

Man må ikke længere kupere halerne på økologiske svin i alle EU-lande. Det står klart, efter at de 27 EU-lande tirsdag afsluttede fire års forhandlinger om den økologiforordning, der skal afløse den nuværende, der løber frem til udgangen af 2020.

Flere af reglerne får betydning for dansk økologiske landbrug, men også for Danmarks samhandel med andre EU-lande. Blandt andet betyder forliget, at der ikke indføres en særlig pesticidgrænse for økologi i EU. Til gengæld kan medlemslande, der har indført en national grænseværdi, videreføre denne. Og da Danmark har ikke en særlig grænseværdi for økologi, kan dette vandskeliggøre samhandel med andre lande.

Forliget betyder også, at man ikke længere kan undtage detailhandlen fra økologikontrol, skriver Landbrugsstyrelsen.  Visse dele af detailhandlen skal derfor økologiautoriseres og -kontrolleres særskilt efter økologireglerne. Det vil sige, at disse får en ekstra kontrol ud over den almindelige fødevarekontrol.

Endelig bliver kravlet om årlig økologikontrol opretholdes, mens væksthusproducenter fra 2021 skal dyrke i bundjord. Det betyder, at producenter, der nu dyrker i afgræsede bede, i løbet af ti år skal omlægge til at dyrke i bundjord.

De nye regler træder i kraft fra 1. januar 2021.

Læs også