Snoren blev klippet til verdenspremieren for søstjernefabrik

Danish Marine Protein i Skive er ikke bare med til at styrke bæredygtigheden økonomisk, men også miljømæssigt, sagde finansminister Kristian Jensen, da han åbnede søstjernefabrikken, der er den første af sin art i verden.

De har travlt i Kåstrup udenfor Skive, hvor virksomhedsparken GreenLab netop har kunnet byde velkommen til den nyeste tilføjelse for fabrikken. Danish Marine Protein er navnet på en fabrik, hvor man udvinder proteiner af søstjerner.

Ved konstruktionen slår man flere miljømæssige fluer med et smæk. Søstjernerne fanges fra Limfjorden, hvilket skaber bedre betingelser for muslingefiskeriet, og samtidig kan økologiske landmænd bruge det udvundne protein til dyrefoder til enten grise eller fjerkræ.

Finansminister Kristian Jensen (V) klippede snoren til arrangementet, hvor han kaldte fabrikken en god kombination af iderigdom og snusfornuft.

- Det er klimarigtige løsninger, som den her på stedet, der er vejen frem. Udover at være med til at løse klimaudfordringer, er det også den her type bæredygtige løsninger, som forbrugere verden over efterspørger, sagde finansministeren.

Løser bæredygtighedsproblemer

Han betonede efterfølgende vigtigheden af, at klimaprojekter, der har sigte på bæredygtighed, også er økonomisk bæredygtige.

- Det her er en bæredygtig fabrik, der løser problemer med muslinger, der belaster miljøet i Limfjorden, det løser problemer med dyr, der skal have økologisk foder, det løser problemet med soja fra Latinamerika, der går ud over regnskoven, så det løser bæredygtighedsproblemer.

- Men samtidig er der også en sund økonomi i det. Hvis ikke der er sund økonomi i bæredygtighed, så er det ikke bæredygtigt, lød det fra Kristian Jensen.

Søstjerner, græs og tang

Fabrikken forarbejder lige nu kun søstjerner, men der er flere andre produkter undervejs. Således oplyser direktør i Danish Marine Protein, Niels Jørgen Madsen, at man fremover også har sigte på at kunne udvinde protein til dyrefoder fra kløvergræs, tang og fisk.

Og der er nok af søstjerner at tage af i Limfjorden. Det fortæller Jens Kjerulf Petersen, der er professor ved Institut for Akvatiske Ressourcer ved DTU. Han står i spidsen for Starpro, et projekt der har assisteret fiskere med at få sat gang i søstjernefiskeriet.

- Vi har estimeret, at man godt kan fange 8.000-10.000 tons søstjerner, uden at man udrydder bestanden. Nu ved jeg, at de ikke kommer til at fiske så meget i starten, måske snarere det halve cirka, siger han og fortsætter:

- I den projektperiode, hvor vi har haft fokus på at undersøge søstjernebestanden, har vi vurderet, at det kan bestanden godt holde til. Men meningen er jo også at bestanden af søstjerner skal falde, for at hjælpe fiskeriet, siger Jens Kjerulf Petersen.

Selv om søstjerner kan overleve på meget få ressourcer, kan de omvendt også være ganske glubske, fortæller professoren.

- Vi har regnet på det, og tallene viser, at søstjerner kan spise op til deres egen vægt i døgnet, ikke at de nødvendigvis gør det, siger Jens Kjerulf Petersen.

Læs også