Jordbrugsanalyser året rundt

Ole Kristjansen startede med at analysere jordprøver for 32 år siden. I 1994 startede han op for sig selv med virksomheden OK Laboratorium for jordbrug, og i dag analyserer han både jord, gødning, gylle og såsæd.

Ole Kristjansen er cand.scient. i biologi og kemi og driver OK Laboratorium for jordbrug i Viborg med seks ansatte.

Virksomheden analyserer jord, såsæd, gødning og gylle for kunder i hele Danmark, og flere af analyserobotterne, ja, dem har Ole Kristjansen selv bygget og udviklet softwaren til.

- Jeg er den eneste, der analyserer jordprøver i Danmark og kan analysere 1.000 prøver om dagen. Jeg har også langt størstedelen af gylle- og såsædsanalyser. Jeg har vel næsten hvad man kan kalde monopollignende status, siger Ole Kristjansen fra toppen af en europalle, hvor han har sat sig med benene ud over kanten og en kop kaffe i hånden.

Det startede med jordprøver

For Ole startede det med jordprøver allerede i 1989. Først som ansat på Foulum og senere ved Hedeselskabet, men i 1994 gik han solo.

- Det første år var ikke en dans på roser, men mere på tornene, griner analyse-manden.

Tidligere var jordprøverne i en papæske med et fem-cifret nummer på siden, men Ole indførte plasticbøtter med stregkode.

- Det var smart, det sparede tid og penge. Derfor blev mit argument overfor kunderne også, at jeg kunne gøre det billigere og det kunne folk godt forstå, når jeg viste dem hvorfor, forklarer Ole, som nu slippende for et stort indtastningsarbejde, kunne stable bøtterne og ikke mindst var det pludselig uden betydning, om prøverne kom i rækkefølge.

Såsædsprøver satte gang i omsætningen

Selvom jordprøverne startede virksomheden, blev det såsædsprøver, som fik skudt gang i omsætningen.

Det skete på baggrund af alvorlige problemer med nøgen byg-brand i starten af 90’erne, som fik alle såsædsfirmaer til at indsende den ene prøve efter den anden, da Ole Kristjansen fortalte, at kunderne ville få svar allerede dagen efter han havde prøven.

Det fik de store såsædsfirmaer til at ringe og spørge, om det virkelig kunne være rigtigt, og Ole Kristjansen fik rygende travlt.

Så travlt havde han langt fra efter den seneste høst.

- Det var en møghøst, siger Ole og griner.

- Der var ikke noget, der var noget i vejen med og det var da skideirriterende at sige til kunderne, at det var unødvendigt at sende en prøve herind, forklarer Ole Kristjansen.

Vejret spiller ind

OK Laboratorium for jordbrug kan tydeligt mærke, at vejret har stor betydning for, hvor travlt de her med såsædsprøverene.

- 2010 var et forfærdeligt år i marken hele vejen igennem. Lige da mejetærskerne skulle til at rulle ud begyndte det at regne. Der var regntid midt i høsten og landmændene høstede efter de skulle have sået. Kornet spirede igen og det år blev der ikke godkendt et eneste parti såsæd på Bornholm. Vi arbejdede og arbejdede og havde over det dobbelte antal prøver, fortæller Ole Kristjansen, som også går under navnet »efter fire«, fordi han altid bliver ved, til han er færdig.

- Når jeg har travlt, ved jeg at travlheden også stopper igen, for på et tidspunkt er alt sået til, siger han.

Analyser følger konjunkturerne

Ikke alene vejret påvirker antallet af såsædsanalyser. Det gør konjunkturerne i landbruget også.

For når pilen vender ned, sparer landmændene ved at bruge eget såsæd og så skal Ole Kristjansen analysere flere såsædsprøver. Og omvendt er det med gødningsprøver, som kan være noget, landmanden vælger at spare på, i et presset år.

Jordprøver oplever Ole Kristjansen er mere konstante og nogen de fleste landmænd får taget hvert femte år. Jordprøverne er også den største del af OK Laboratorium for jordbrug.

Et år delt af sæsoner

For Ole Kristjansen komplimenterer de forskelle analyser hinanden godt. Den ene sæson overtager den anden og så er der jordprøverne, som med tiden er kommet til at fylde mere og mere af sæsonen.

- Bortset fra julemanden, så er planteavlere det mest sæsonbetonede job, griner Ole Kristjansen.

Han har seks mand ansat hele året rundt og hyrer ekstra folk ind, hvis der i perioder bliver ekstra travlt. I juli ligger virksomheden stille, for der er ikke noget at lave og de ansatte får afviklet sommerferie.

- Så kommer alle tilbage og er klar til høst, siger Ole Kristjansen.

Svar dagen efter

Ser man på Ole Kristjansens arbejde for 32 år siden og nu, siger han selv, at der ikke er sket én skid. Jordprøverne analyseres stadig for det samme som dengang. Omvendt er der sket meget i landbruget og det har ikke været nogen ulempe for OK Laboratorium for jordbrug.

- Jo større man er, desto større behov har landmanden for at kende indholdet af gyllen. Måske flytter man gylle og så er det lettere at blive enige, når der foreligger en analyse, siger Ole Kristjansen, som kun har mærket sin gylle-omsætning gå en vej.

Alle prøver kommer ind om morgenen, hvorefter de analyseres og kunden kan så forvente svar på sms og mail dagen efter.

- Det er nemt. I min første tid brugte jeg meget tid på at slikke dronningen i nakken, for at sende svar tilbage, sådan er det ikke mere, griner Ole Kristjansen.

Kunderne forstår hinanden

Analyse-manden er glad for udelukkende at have kunder inden for jordbrugserhvervet.

- Jeg kan også sagtens analysere for eksempel drikkevand, men jeg tror ikke, kunder der vil have forståelse for, at svaret først kom senere fordi vi er midt i gyllesæsonen. Som det er nu, oplever jeg en enorm stor forståelse for hinanden i erhvervet. Det at have de samme kunder, giver fordele, siger Ole, som har mellem 8.000 og 9.000 kunder i kartoteket.

Læs også

Temadag for de nysgerrige på pløjefri dyrkning
Grovfoderekskursion meldte alt udsolgt
Det kører godt for sukkerroedyrkerne
11 bedrifter på Djursland er med i nyt forskningsprojekt
Spiseløgareal stiger i Tyskland
Godt nyt om glyphosat: Frankrig og tre andre EU-lande siger fagligt god for glyphosat