DLG omlægger høstbetingelserne

En omlægning af DLG's høstbetingelser skal belønne de landmænd, der planlægger deres høst i god tid.

DLG har for nylig præsenteret en helt ny og gennemgribende omlægning af de takster og betalinger, som pålægges korn og raps, der indleveres i høsttiden.

- Formålet er at sikre, at man kun betaler for de ydelser fra os, som man gør brug af. Og at der er gennemsigtighed og transparens i, hvad man betaler for. Så landmanden reelt har mulighed for at tilrettelægge sin høst med færrest mulige omkostninger, siger Jesper Pagh, COO og driftsdirektør i DLG.

I korthed er hovedændringen en drastisk nedsættelse af betaling for tørring og rensning og til gengæld en ny betaling for levering i høstugerne – en betaling som kan nedsættes, hvis der er indgået en kontrakt med DLG inden den 1. juni.

Gevinst gives videre

- Den typiske landmand, der leverer i høst og ind imellem gør brug af vores tørring og rensning, vil ikke mærke stor forskel i betalingen. Men vi belønner den landmand, der planlægger og dermed giver os mulighed for en bedre og billigere logistik på vores afdelinger i høsten, forklarer Jesper Pagh.

- Vores gevinst herved giver vi videre til landmændene, som yderligere får bedre mulighed for at vælge vores ydelser til eller fra med den større gennemsigtighed i, hvad der reelt skal betales for.

Han understreger, at den omfattende ændring af høstbetingelserne vil være økonomisk neutral for DLG.

Tidlig planlægning

Tidligere har de fleste grovvareselskaber præsenteret deres høstbetingelser lige før høst – typisk omkring 1. juli, men den »tradition« har DLG brudt.  

- I år går vi fra DLG allerede her i april ud med denne store omlægning af vores høstbetingelser for at give vores landmænd mulighed for at lave den planlægning, som vi gerne vil belønne.

De største besparelser i DLG’s nye høstbetingelser ligger i en halvering af tørringstaksterne ved foderkorn, der leveres med mellem 15 og 17 procent vand. Desuden fjernes betaling helt for rensning af foderkorn med op til én procent urenheder.

Derudover forenkles lagerleje, og der vil fortsat være tillæg for højt proteinindhold i korn, samt – som noget nyt – tillæg for højt olieindhold i raps.

Som ny udgift skal landmænd betale tre kroner pr. hkg korn, som indleveres i perioden 15. juli til 30. september. Dog kan dette nedsættes til to kroner pr. hkg, hvis landmanden laver en kontrakt med DLG inden 1. juni. Og betaling bortfalder helt ved levering efter den 30. september.

Åben prispolitik

- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi fortsat vil yde den kundeservice, som vi plejer. Nu indfører vi en transparent model, der gør det markant billigere at få tørret og renset korn, og hvor man så betaler en ydelse for sin høstindlevering. Vi sætter helt åbent priserne i forhold til, hvor vi har omkostningerne, fortæller Jesper Pagh.

Det var DLG, der i 2016 som det første grovvareselskab herhjemme, begyndte at præmiere foderhvede og foderbyg med højt proteinindhold.

Gennem de seneste tre år har DLG gennem proteintillægget udbetalt 25 millioner kroner til de danske landmænd.

- Vi ønsker fortsat at give landmændene et incitament til at dyrke korn med højt proteinindhold, fordi det styrker bæredygtigheden i miljøet og samfundsøkonomien. Modellen for proteintillægget har været en stor succes, og derfor vælger vi nu at lancere en lignende model for rapsfrø, hvor vi giver et tillæg for et højt olieindhold, siger Jesper Pagh.

Ny DLG-model for høstafregning

Ændringerne i høstbetingelser for 2021 omfatter blandt andet:

1. Halvering af takster for tørring: Eksempelvis halveres tørringstaksterne på foderkorn i intervallet 15 til17 procent vand.

2. Gebyr for rensning bortfalder ved levering af foderkorn op til én procent urenheder.

3. Der skal fremover betales tre kroner pr. hkg korn, som indleveres i perioden fra 15. juli til 30. september.

4. Hvis der indgås en kontrakt med DLG inden den 1. juni, koster det kun to kroner pr. hkg at indlevere sit korn i høstperioden, hvorimod der ikke afregnes nogen høstindlevering for korn, der indleveres efter den 30 september.

5. Lagerleje vil blive afregnet efter en mere simpel model.

6. Tillæg for højt proteinindhold i korn fortsætter.

7. Nyt tillæg for højt olieindhold i leveret rapsfrø.

Læs også