Gødskning af vinterraps ved såning

Rapsen har et relativt stort behov for næringsstoffer i efteråret. Korrekt tildeling hjælper rapsplanten godt på vej i blandt andet konkurrencen mod skadedyr og ukrudt.

Vinterraps bør have lettilgængeligt kvælstof ved etableringen i efteråret, for at planterne opnår en tilpas størrelse, inden vinteren standser væksten. Arkivfoto

Raps har en stor vækst i efteråret, hvilket gør, at den også har et relativt stort behov for næringsstoffer i denne periode. En plante, som i efteråret har fået en kraftig pælerod og et veludviklet rodsystem, overvintrer bedre og vokser hurtigere og kraftigere i foråret. Lettilgængelig gødning er en vigtig faktor for at få rapsen hurtigt i gang og etableret godt i efteråret – især fosfor giver en hurtigere rodudvikling, mens kalium giver kraftigere cellevægge og øger rapsens frosttolerance.

- Vinterraps bør have lettilgængeligt kvælstof ved etableringen i efteråret for at planterne opnår en tilpas størrelse, inden vinteren standser væksten, forklarer agronom hos Yara, Jens Bach Andersen, og påpeger, at 30-50 kg kvælstof er tilpas ved almindelig såtidspunkt i midten af august, men at det naturligvis afhænger af, hvor meget kvælstof jorden stiller til rådighed.

- Har marken modtaget meget husdyrgødning tidligere, eller har der været kløvergræs i sædskiftet, kan mængden reduceres. Det samme, hvis man forventer en større kvælstofpulje på grund af lavt udbytte i forfrugten. Er der nedmuldet halm forud for såning, eller er forfrugten frøgræs, skal mængden til gengæld øges.

Fosfor sikrer hurtig vækst

Raps har en stor pælerod og er generelt rigtig god til at afsøge jorden for fosfor. Men det er afgørende, at fosfor er let tilgængeligt ved etableringen og den tidlige vækst.

- Fosfor øger rodvæksten og sikrer en hurtig vækst, og rapsen vokser hurtigere »fri« af jordlopper med mere, siger han.

- 5-8 kg lettilgængeligt fosfor pr. hektar vil ofte være en god mængde til at hjælpe rapsen i gang.

Bedriftens fosforloft skal naturligvis overholdes. Den mængde fosfor, der anvendes i efteråret, reducerer den mængde, der kan anvendes til foråret. Især hvis der anvendes husdyrgødning på bedriften.

Kalium på sandjord

På sandjord og på andre jorde, hvor der ikke jævnligt tilføres større mængder husdyrgødning, bør der også tildeles kalium i efteråret. Dette er med til at sikre, at vinterrapsens optag af kalium i efteråret kan følge med rapsens kraftige vækst.

- En god kaliumforsyning giver også en mere sikker overvintring af rapsplanterne. Det skyldes, at kalium er vigtig for planternes evne til at sende sukkerstoffer rundt i planten. Disse sukkerstoffer giver en virkning som frostvæske. 25 kg kalium er en passende mængde i efteråret, vurderer Yara.

Valg af gødning

Når rapsen ved vækststart har adgang til både kvælstof, fosfor og kalium, har den de bedste forudsætninger for at udnytte alle næringsstofferne bedst muligt. Kvælstofoptaget i efteråret vil derfor ofte være større, når der tilføres en NPK-gødning fremfor en NS-gødning i efteråret.

Et godt valg til gødskning af raps i efteråret er ifølge Jens Bach Andersen YaraMila 21-3-10 med mangan, svovl og bor eller YaraMila Raps (17-5-10 med mangan, svovl og bor), som er en NPK-gødning med et højt indhold af fosfor og kalium og desuden tilsat ekstra meget svovl, bor og magnesium. Gødningen er sammensat specifikt ud fra rapsens behov for næringsstoffer.

Læs også