Pas på den giftige engbrandbæger i græsmarkerne

Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som findes i engbrandbæger. Arkivfoto

Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, fortrinsvis på mere ekstensivt dyrkede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der også forekomme engbrandbæger.

Hvis det er muligt, vil omlægning af græsmarken også virke som effektiv bekæmpelse af engbrandbæger. Det skriver Velas i nyhedsbrevet FlexNyt.

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som findes i engbrandbæger.

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de ikke bryder sig om den bitre smag. Der er dog også eksempler på afgræssende dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt.

Hø udgør størst risiko

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra.

Med hensyn til eventuel bekæmpelse med planteværnsmidler opfordrer Velas til, at man kontakter sin planteavlskonsulent, ligesom man i øvrigt bør være opmærksom på eventuelle restriktioner på arealet.

Læs mere om de giftige planter på Landbrugsinfo.dk.

Læs også